Test osobnosti: Odhalte své skryté vlastnosti podle výběru mnicha

Každý obrázkový test je zaměřený na něco jiného. Jeden cílí na bystrost a koncentraci a ten druhý zase odkrývá taje povahových rysů osobnosti. My vám přinášíme tu druhou variantu. Zadívejte se na přiložený obrázek a zvolte si jednoho z šesti budhistických mnichů, který se vám nejvíce zamlouvá. Možná se o sobě dozvíte něco, co jste zdaleka netušili.

Budhistický mnich číslo 1

Pokud jste si vybrali prvního budhistického mnicha, nejspíš jste člověkem klidným, mírumilovným a opatrným. Snažíte se druhým porozumět a neodsuzujete je. Je vám jasné, že negativní pocity ničemu a nikomu nepomohou. Proto máte obvykle pozitivní mysl. Rádi a usilovně pracujete na svém duchovním seberozvoji, abyste byli bytostí vlídnější a lepší, než jste nyní.

Určitým úskalím může být to, že často nabízíte pomoc ostatním lidem bez vyzvání. Musíte se tedy naučit respektovat přání a soukromí okolí. Jinak se dá říct, že oplýváte laskavým srdcem, do kterého by se vešel celý svět. 

Budhistický mnich číslo 2

V případě, že se vám zamlouvá druhý stojící mnich, jste pravděpodobně z podstaty nezdolný optimista a veselý člověk. Život se snažíte užívat si a vnímáte především ty krásné chvíle. Z těch náročných si berete ponaučení a neklesáte na mysli. Snažíte se udržet si pozitivní přístup ke všem a všemu.

Okolí vaši osobu tudíž rádo vyhledává pro výjimečné charisma a příjemnou energii, která z vás čiší. Obecně jsou pro vás důležitější duchovní hodnoty. Dáváte jim přednost před těmi materiálními. Také jste velmi dobrodružné povahy, které nic a nikdo nezastaví. 

Budhistický mnich číslo 3

Líbí se vám snad budhistický mnich číslo tři, který se ze široka usmívá? Pak se jevíte jako bytost s veselou myslí a pozitivním přístupem k životu. Rovněž jste člověkem, který je věrný svému přesvědčení. Za svými sny jdete hrdě a nic vás nezlomí. Přejete si, aby i ti nejbližší respektovali vaše životní přesvědčení a pokud možno se s ním ztotožňovali.

Pravděpodobně oplýváte i nějakým uměleckým talentem, jako je například malování, vyšívání, modelování. Své schopnosti byste měli určitě rozvíjet, ne každý je totiž do vínku dostane. 

Budhistický mnich číslo 4

Lidé, kteří si vybrali mnicha číslo čtyři jsou spíš osobnostmi racionálními. Emoce ve svém životě poněkud upozadili. Obvykle se snaží ve všem hledat logické vysvětlení, někdy se k němu však nedopídí. Životní cesty jsou totiž často nevyzpytatelné. Podstatné je nechat věci plynout a zbytečně se nezabývat něčím, co stejně nelze ovlivnit. 

Budhistický mnich číslo 5

Pakliže jste si vybrali mnicha pátého, jste cílevědomý člověk, který si jde za svým nekompromisně a tvrdě. Nikdo a nic vás neodradí. Rozhodně vám nechybí pevná vůle, pracovitost a sebedůvěra. Hlavním životním úkolem je pro vás naučit se trpělivosti. Všechno se totiž v životě děje posloupně. Není radno nic uspěchat. 

Budhistický mnich číslo 6

Poslední šestý mnich značí člověka, který by se dal nazvat perfekcionistou. Takový jedinec má potřebu svůj život neustále organizovat. I přesto je ale otevřený všem změnám, a to jak v osobním, tak i v profesním životě. Oplývá rovněž velkou zodpovědností a spolehlivostí. Nutné je však naučit se oprostit o záležitostí, které nejsou podstatné. Život tak bude méně stresující.

Fotografie: Zen.yandex