U mozkové příhody rozhodují minuty. Správná první pomoc je základ

Pokud máte podezření, že u postiženého proběhla cévní mozková příhoda, je třeba jednat. Jako první zavolejte ihned záchrannou službu, aby postiženému byla poskytnuta včasná lékařská péče. Cévní mozková příhoda se projevuje především ztrátou rovnováhy, která může hrozit pádem, nebo může nemocný upadnout do bezvědomí.

Vždy postupujte takto

  • Zavolejte záchrannou službu, nebo volejte tísňovou linku 112 a zachovejte klid (jestliže jste vy samotní postižení cévní mozkovou příhodou, požádejte o přivolání pomoci někoho ve vašem okolí)
  • Uložte nemocného do stabilizované polohy vleže, na boku (poloha je vhodná v případě, že by se postiženému člověku udělalo nevolno a zvracel by, zabráníte tím riziku aspirace)
  • Kontrolujte průběžně stav vědomí, pokud dojde k zástavě dechu a nenahmatáte pulz, ihned zahajte resuscitaci
  • Držte se vždy pravidla pěti T, která jsou základem protišokových opatření: zajistěte nemocnému TICHO (uklidněte nemocného), TEPLO (přikryjte jej dekou, nebo teplým oblečením), TEKUTINY (nepodávejte nikdy nic ústy, jen otírejte případně ústa vlhkým hadříkem), TIŠENÍ BOLESTI (nehýbejte s nemocným navzdory bolesti), TRANSPOST (zajistěte včasné přemístění do nemocnice)

Cévní mozková příhoda a její příznaky

Pokud se naučíte rozeznávat včas příznaky mrtvice, můžete tím zachránit kdejaký život v ohrožení. K rozeznání příznaků slouží snadná pomůcka, je to zkratka FAST, která mimo jiné označuje i to, jak bychom si měli při podezření na mrtvici počínat a to je – rychle.

  • F – pozorujte změny v obličeji, povislý koutek úst, znecitlivění tváře
  • A – sledujte změny na končetinách nemocného, zda s nimi dokáže hýbat, či nikoliv, pro mrtvici je typické, že je jedna polovina těla ochrnutá
  • S – řeč je nezřetelná, nebo není schopen hovořit vůbec
  • T – čas je v tomto případě nepřítel, jednejte a volejte záchrannou službu a nemocného kontrolujte

Jaké jsou další příznaky mrtvice?

Mezi další příznaky cévní mozkové příhody můžeme zařadit rozmazané vidění, nevolnosti, zvracení, bolest hlavy a závratě. Antikoagulační (protisrážlivá) léčba by měla být podána co nejdříve od prvních příznaků. Tento maximální interval se pohybuje do 4,5 hodiny od mrtvice. Dle americké asociace American Heart Association (AHA) a American Stroke Association (ASA) je dokonce možné léčbu aplikovat do 24 hodin. Pokud dojde k pozdějšímu podání léků, může dojít k nezvratným změnám.

Cévní mozková příhoda a její příčiny

Mrtvice vzniká buď v důsledku vzniku krevní sraženiny v mozku a přerušení okysličení určité jeho části, to je ischemická cévní mozková příhoda. Nebo je příčinou krvácení do mozku v důsledku prasknutí cévy, tak se projevuje hemoragická cévní mozková příhoda. Nemocného však může ještě den před samotným vznikem mrtvice zasáhnout menší příhoda trvající 1-5 minut, takzvaná tranzitorní ischemická ataka, která je jakousi předpovědí cévní mozkové příhody.

Rekonvalescence po cévní mozkové příhodě

Cílem rehabilitace po akutní fázi mrtvice je obnovení hybnosti pohybového aparátu, případně trénink řeči, která může být zasažena. Každá rekonvalescence je odlišná, záleží vždy na rozsahu postižení mozku.

Domácí léčba po mrtvici

V obnově funkcí pohybového ústrojí je doporučeno pokračovat i v domácím prostředí. Nemocný by mě pravidelně cvičit, a jestli je toho schopen, tak též chodit na procházky, dále se stravovat dietnějším stylem a chodit na pravidelné kontroly k lékaři. Pokud vyžaduje ošetřovatelskou asistenci, je zapotřebí zajistit odborníka v případě, že rodina nemá časový prostor.

Fotografie: Pixabay

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]