Velký přehled hodnot krevního tlaku. Naučte se včas poznat, kdy vám hrozí nebezpečí a situace se stává kritickou

Fotografie: Depositphotos

Nejčastějším zdravotním problémem v České republice je vysoký krevní tlak. Zjistěte, kdy je však jeho hodnota považována za vysokou.

Vysoký krevní tlak může být velmi vážným onemocněním, pokud se včas nezabýváme jeho příznaky. Abychom byli zdraví, musíme změnit svůj životní styl, zbavit se závislostí i stresu a cvičit. Zdravý životní styl pomáhá udržovat správný krevní tlak. Vysoký krevní tlak vede k různým onemocněním, ovlivňuje ledviny a srdce. Tento zdravotní problém je v dnešní době natolik rozšířeným onemocněním, že bychom tento problém rozhodně neměli zanedbávat, pokud nám záleží na našem zdraví, říká lékařka Chris Young.

Co značí hodnoty na tlakoměru

Hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem, vyšší číslo je tzv. systolický tlak, nižší číslo nazýváme diastolický tlak (vyjadřuje se nejčastěji v mm Hg, méně často v kPa). Např. hodnota tlaku 120/80 mm Hg znamená, že systolický tlak je před lomítkem, tedy 120, a diastolický za lomítkem, tedy 80 mm Hg.

U zdravého dospělého člověka by hodnota systolického tlaku neměla překročit 140 mm Hg a hodnota diastolického tlaku 90 mm Hg. Nízký krevní tlak se označuje jako hypotenze, vysoký krevní tlak je hypertenze.

Fotografie: Se souhlasem Karin Pieczková

Jaký je normální krevní tlak

Krevní tlak se u zdravého dospělého člověka pohybuje okolo 120/80 mm Hg. U kojenců bývá krevní tlak kolem 100 mm Hg. S věkem stoupá systolický tlak v důsledku zvyšování poměru kolagenních a elastických vláken ve velkých tepnách ve prospěch kolagenních vláken.

Ve věku nad 20 let je normální hodnota krevního tlaku 120/80 mm Hg a doporučuje se nechat si ho každé dva roky zkontrolovat, abyste se ujistili, že je vše v pořádku. S přibývajícím věkem se hodnoty krevního tlaku zvyšují. V následující tabulce můžete vyčíst, jaký by měl být váš minimální normální a maximální tlak vzhledem k věku.

Fotografie: Se souhlasem Karin Pieczková

Jaká je účinná léčba

Každý člověk je individuální a podle toho na něj zabírají nejrůznější léky a léčebné metody. To samozřejmě platí i v tomto případě, náročný způsob léčby není pro každého vhodný. Léčba padesátiletého muže se liší od léčby osmdesátiletého muže. Terapie pro prvního zmíněného muže nemusí odpovídat terapii pro muže druhého. S tímto vám ale pomůže váš lékař.

Zdroj: Healthline, Healthline, FNUSA

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]