Hypertenze je tichý zabiják. Sledujte signály, které mohou napovědět, že je něco v nepořádku

Fotografie: Depositphotos

Hypertenze, jež bývá lidově označována jako vysoký krevní tlak, je jedním z nejhojněji se vyskytujících rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění, která si každoročně vyžádají vysoký počet životů. I přes nenápadnost hypertenze existuje řada náznaků, které mohou značit přítomnost tohoto zdravotního problému. Které to jsou?

Hypertenze: o co jde?

Pojem hypertenze je označením pro krevní tlak pohybující se od hodnoty 140/90 mmHg výše. Důsledkem toho dochází ke zvýšenému tlaku krve na stěny tepen, což má za následek výrazné zvýšení tepu. To vede k navýšení množství krve, jež je tímto způsobem pumpována do jednotlivých částí těla.

Fotografie: Freepik

Nejčastější projevy

I přes nenápadnost, jež bývá s vysokým krevním tlakem spojována, se, podle údajů WHO, spolu s tímto zdravotním problémem se často vyskytují další příznaky, zejména pak:

 • Silné bušení srdce
 • Bolest hlavy
 • Závratě
 • Dušnost
 • Bolest, tlak na hrudi
 • Krvácení z nosu

Proč je hypertenze tak nebezpečná?

Zákeřnost hypertenze spočívá ve výrazném zvýšení rizika onemocnění srdce a cév. To se postupem času může projevit na stavu životně důležitých orgánů – kromě srdce také mozku či ledvin. V ohrožení jsou i samotné cévy – dojít může k jejich prasknutí následkem ztenčení stěn. Dále zde hrozí zvýšené riziko mozkové příhody či krvácení do mozku. V případě, kdy je tento stav přehlížen dlouhodobě, může být jednou z hlavních příčin infarktu, selhání srdce a dalších kardiovaskulárních onemocnění.

Fotografie: Freepik

Rizikové faktory

Hypertenzi, případně její další stupňování, mohou zapříčinit mnohé zlozvyky, nevhodný styl života či jiné zdravotní komplikace. Mezi ty nejčastější patří:

 • Špatná strava
 • Dlouhodobě zvýšený stres
 • Nedostatek pohybu
 • Obezita
 • Vysoký cholesterol
 • Nadměrná konzumace alkoholu
Fotografie: Freepik

Prevence

Aby bylo možné hypertenzi včas odhalit, je třeba tlak pravidelně měřit a v případě zvýšení hodnot trvalejšího rázu kontaktovat lékaře, který následně zahájí odpovídající léčbu tohoto problému.

Hypertenzi a riziko jejích potenciálních následků je možné ovlivnit a zmírnit adekvátním životním stylem. Sem patří zejména množství pohybu, spánku a klidového režimu. Svou roli zde hraje také další prvek, kterým je vhodná strava. V jídelníčku by nemělo chybět čerstvé ovoce a zelenina. Naopak konzumaci potravin bohatých na nasycené tuky je vhodné vynechat či alespoň omezit. Omezit je vhodné také množství soli a v neposlední řadě i alkoholických nápojů.

Svůj podíl na řadě zdravotních komplikací má také všudypřítomný stres. Z toho důvodu je vhodné osvojit si některou z technik zvládání stresu. Sem patří meditace, dechová cvičení, fyzická aktivita nebo pozitivně laděné sociální interakce.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]