Hypertenze je tichý zabiják. Sledujte signály, které mohou napovědět, že je něco v nepořádku

Fotografie: Depositphotos

Hypertenze, jež bývá lidově označována jako vysoký krevní tlak, je jedním z nejhojněji se vyskytujících rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění, která si každoročně vyžádají vysoký počet životů. I přes nenápadnost hypertenze existuje řada náznaků, které mohou značit přítomnost tohoto zdravotního problému. Které to jsou?

Hypertenze: o co jde?

Pojem hypertenze je označením pro krevní tlak pohybující se od hodnoty 140/90 mmHg výše. Důsledkem toho dochází ke zvýšenému tlaku krve na stěny tepen, což má za následek výrazné zvýšení tepu. To vede k navýšení množství krve, jež je tímto způsobem pumpována do jednotlivých částí těla.

Fotografie: Freepik

Nejčastější projevy

I přes nenápadnost, jež bývá s vysokým krevním tlakem spojována, se, podle údajů WHO, spolu s tímto zdravotním problémem se často vyskytují další příznaky, zejména pak:

 • Silné bušení srdce
 • Bolest hlavy
 • Závratě
 • Dušnost
 • Bolest, tlak na hrudi
 • Krvácení z nosu

Proč je hypertenze tak nebezpečná?

Zákeřnost hypertenze spočívá ve výrazném zvýšení rizika onemocnění srdce a cév. To se postupem času může projevit na stavu životně důležitých orgánů – kromě srdce také mozku či ledvin. V ohrožení jsou i samotné cévy – dojít může k jejich prasknutí následkem ztenčení stěn. Dále zde hrozí zvýšené riziko mozkové příhody či krvácení do mozku. V případě, kdy je tento stav přehlížen dlouhodobě, může být jednou z hlavních příčin infarktu, selhání srdce a dalších kardiovaskulárních onemocnění.

Fotografie: Freepik

Rizikové faktory

Hypertenzi, případně její další stupňování, mohou zapříčinit mnohé zlozvyky, nevhodný styl života či jiné zdravotní komplikace. Mezi ty nejčastější patří:

 • Špatná strava
 • Dlouhodobě zvýšený stres
 • Nedostatek pohybu
 • Obezita
 • Vysoký cholesterol
 • Nadměrná konzumace alkoholu
Fotografie: Freepik

Prevence

Aby bylo možné hypertenzi včas odhalit, je třeba tlak pravidelně měřit a v případě zvýšení hodnot trvalejšího rázu kontaktovat lékaře, který následně zahájí odpovídající léčbu tohoto problému.

Hypertenzi a riziko jejích potenciálních následků je možné ovlivnit a zmírnit adekvátním životním stylem. Sem patří zejména množství pohybu, spánku a klidového režimu. Svou roli zde hraje také další prvek, kterým je vhodná strava. V jídelníčku by nemělo chybět čerstvé ovoce a zelenina. Naopak konzumaci potravin bohatých na nasycené tuky je vhodné vynechat či alespoň omezit. Omezit je vhodné také množství soli a v neposlední řadě i alkoholických nápojů.

Svůj podíl na řadě zdravotních komplikací má také všudypřítomný stres. Z toho důvodu je vhodné osvojit si některou z technik zvládání stresu. Sem patří meditace, dechová cvičení, fyzická aktivita nebo pozitivně laděné sociální interakce.