Věřit psímu instinktu se vyplácí. Pes dokáže rozpoznat špatného člověka i celou řadu nemocí

Fotografie: Freepik

Psi jsou už od dávných dob součástí lidské společnosti. Pes je tedy jakýsi ochránce, terapeut, přítel i pomocník. Kromě jiného vyniká i dokonalým čichem, který jen tak něco nepředčí. Jeho přesnost a senzitivita je prostě nezaměnitelná.

Proto psí pomoc s důvěrou vyhledávají i policisté při detekci nelegálně držených látek, peněz, nebo k hledání lidí pod sutinami domů. Věděli jste však, že psi dokážou pomocí čichu rozpoznat i dobrého a špatného člověka?

Jak dokážou psi rozpoznat charakter osoby?

Fotografie: Freepik

Existuje celá řada výzkumů, které mají rozličné výsledky, týkající se citlivosti psů vůči špatným lidem. Jedna studie tvrdí, že psi jsou schopní vycítit chemické změny v těle, ke kterým dochází během negativního rozpoložení a při ztrátě sebeovládání dané osoby.

Tomuto jedinci pak nepomůže ani skrývání skutečných pocitů. Psí detektiv totiž vše prokoukne a na daného člověka může začít i štěkat, či bude nevrlý a neklidný.

Poznají i nemoci a změny nálad

Fotografie: Freepik

Psí mazlíčkové jsou rovněž podle vědeckých poznatků schopní rozpoznat změny nálad svého pána podle výrazů v obličeji. Nemusíte tak v podstatě ani vydat hlásku a váš pes bude stoprocentně vědět, zda se zlobíte, jste smutní, nebo radostní.

To možná vysvětluje i takové situace, kdy se stačí po nějaké nepleše na psa jen významně podívat a on se začne „stydět“. Pejskové jsou rovněž spolehlivými detektory nemocí u lidí. V tomto ohledu byla dokonce provedená studie, v které psi zjišťovali, jaký člověk má rakovinu. Tu čtyřnozí kamarádi dokážou rozpoznat podle čichu už v počátku.

Sledujte svého psa pozorně

Fotografie: Freepik

Pokud máte psy doma, určitě bedlivě sledujte jejich chování, a to jak v běžných situacích, tak i při kontaktu s neznámými lidmi. Konkrétní psí reakce vám mohou mnohé napovědět. Nezřídka kdy došlo k situacím, že pes svého pána ochránil před nebezpečím (požárem, sesuvem půdy, zemětřesením, záplavami), nebo vrahem a zlodějem.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]