Poznejte ve svém okolí inteligentní lidi a buďte jim co nejblíže. Prozradí je jasné povahové rysy

Fotografie: Freepik

Jak poznat skutečnou inteligenci? Tak zní otázka, která nedala myslitelům a badatelům spát po tisíciletí. Díky moderním technologiím a poznatkům, které jsou v současné době k dispozici, byly uskutečněny výzkumy s jasným cílem, odhalit, které povahové rysy mají lidé, kterým byla dána do vínku nadprůměrná inteligence, společné.

Být flexibilní, to je oč tu běží

Dokladem inteligence nejen mezi současnými lidmi, ale také v rámci evoluce, je schopnost se přizpůsobit změnám. Právě evoluce zde hraje významnou roli.

Jedinci, jež byli schopni okamžitě reagovat na změnu vnějších podmínek, tak zachránili před záhubou nejen sebe, ale logicky také další generace. V současné době plné neustálých změn tato vlastnost vyvstává a ukazuje se jako výhodná pro optimální fungování v rámci světa.

Touha po poznání

Albert Einstein celý svůj život prohlašoval, že nemá žádný speciální talent, jen je zvědavý. Na tento výrok navázali vědci v rámci studie publikované v roce 2016. Najevo souvislost mezi zvědavostí a inteligencí, a to jak u dětí, tak i u dospělých. Tento experiment trval několik desetiletí. Děti, u kterých se projevila vyšší míra zvídavosti v 11 letech, nevymizela ani v průběhu jejich života.

Fotografie: Freepik

Otevřenost vůči novému

V praxi se ukazuje, že chytří lidé nemají problém naslouchat názorům ostatních a neuzavírají se před pohledy a názory, které se od těch jejich významně liší.

Fotografie: Freepik

Taktéž nemají problém hledat kompromisy a nelpí na svém vědění. To jim poskytuje nadhled a s ním spojenou schopnost činit nestranná rozhodnutí na základě zvážení všech názorů.

„Vím, že nic nevím.“

Chlubit se svojí inteligencí? Ale kdepak. Podle významného pedagoga Jima Weinera se skutečně chytrý člověk nebojí dát najevo, že něco neví. Právě toto uvědomění je důležité, aby mohlo dojít k zaplnění této „mezery“.

V této souvislosti je často zmiňován Dunning-Krugerův efekt, kdy lidé s nižší inteligencí mají tendenci výrazně přeceňovat své kognitivní schopnosti.

Smysl pro humor

Lidé se smyslem pro humor jsou oblíbení ve společnosti. To však není vše. V jednom z výzkumů vyšlo najevo, že lidé, kteří se podíleli na tvorbě vtipných komiksů, měli společnou vyšší úroveň verbální inteligence. Během jiné studie vyšlo najevo, že verbální inteligencí oplývají také profesionální komici.

Fotografie: Freepik

Schopnost sebeovládání

S inteligencí se pojí také další cenná schopnost – sebekontrola. V tomto ohledu je důležité pečlivé plánování a předvídání situací dříve, než k nim dojde, ale také znalost efektivních strategií, jak se s návaly emocí vypořádat. Za schopnost sebeovládání je zodpovědný prefrontální kortex, tedy stejná oblast mozku, která má, mimo jiné, na starosti také řešení složitých problémů.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]