Kamery zachytily porod kriticky ohroženého zvířete. Co následovalo, překvapilo všechny přihlížející

Fotografie: Pixabay

Neuvěřitelný zážitek mají za sebou pracovníci Wildelife Conservation Trust, kteří se stali svědky porodu kriticky ohroženého orangutana sumaterského.

Populace orangutana sumaterského dosahuje pouhých 14 613 jedinců, přičemž těžiště jeho výskytu se nachází v severní části ostrova Sumatra, který náleží k Indonésii. Tito primáti jsou tudíž vedeni Světovým fondem na ochranu přírody jako kriticky ohrožení. Každý kontakt s nimi je vzácný, proto když se pracovníci Durrell Wildelife Conservation Trust stali svědky porodu jedné samice, nemohli věřit vlastním očím, když sledovali, co následovalo poté.

Fotografie: Pixabay

Představení potomka vyrazilo dech

Na přiloženém videu mluví za organizaci její pracovník Gordon, který popisuje výjimečné momenty jednoho červencového večera. Ten den se on s jeho kolegy stali svědky výjimečné události – porodu jedné ze samic. Kamera zachytila celou událost, kdy samice orangutana sumaterského Donna porodila své mládě a následně ho pečlivě očistila. Poté ho přivinula k sobě na hruď a odešla ze záběru kamery.

Bylo to vůbec poprvé, co se takovou událost podařilo zaznamenat v takovém detailu. Ovšem to, co následovalo, nečekal nikdo. Samice přišla volným krokem přímo k ošetřovatelům a své novorozené mládě jim pyšně ukázala. Takovýto kontakt je svojí povahou unikátní a nikdy dříve nebyl zaznamenán. V současné chvíli uplynulo od významné události téměř deset let, avšak v paměti pracovníků organizace zůstává stále.

Orangutani sumaterští bohužel nemají dobré vyhlídky

Tito 120–150 centimetrů vysocí primáti žijí téměř výhradně v tropických deštných lesích v korunách stromů. Jedinci v populacích jsou na sebe úzce navázáni, což se přičítá scházení se skupin orangutanů za potravou.

Těžištěm jejich rozšíření jsou provincie Severní Sumatra a Aceh, přičemž v minulosti byli rozšířeni po celém ostrově Sumatra. Bohužel z devíti v současnosti existujících populací má vyhlídky na dlouhodobou existenci pouze sedm z nich.

Fotografie: Pixabay

Orangutani sumaterští jsou ohroženi zejména pytláctvím a nelegálním prodejem do zahraničí coby „domácí mazlíčci“. Ačkoliv snahy o jejich přísnější monitoring a ochranu neutuchají, všechny se je uhlídat nedaří. Ochranáři proto mají vždy radost, když se podaří nějaké zvíře zachránit před nelegálním prodejem či přímo z „nového domova“. Takto získaná zvířata jsou reintrodukována do svého přirozeného prostředí, kde jich je v současné chvíli kolem sedmdesáti.

Zdroj: Youtube / Durrell Wildlife Conservation Trust