Vynášet soudy by neměl nikdo, kdo neví, čím si souzený ve svém životě prochází. Příběh malého chlapce je toho ukázkovým příkladem

Fotografie: Depositphotos

Soudy vynáší kde kdo, avšak často chybně. Je dobré se vždy nejprve zamyslet, popřípadě si něco zjistit o situaci „souzeného“, než začnete konat.

V dnešní uspěchané době k sobě mají lidé čím dál větší odstup. Ten pak poskytuje dříve nevídaný prostor pro chybné úsudky a názory. Bohužel řada lidí na těchto „prvních dojmech“ zakládá i své další jednání s osobami ve svém okolí. Ovšem ne každý je takový, jaký se na první pohled zdá. Pokud neznáte dotyčného člověka blíže, může se stát, že se ve svém úsudku šeredně mýlíte. Na tento problém poukazuje i tvůrce krátkého filmu, který dobyl internet.

Fotografie: Freepik

Učitel si vytváří o chlapci předsudky

V krátkém filmu, který se již nějakou dobu drží v internetových trendech, je vykreslen příběh malého chlapce, jehož učitel si na něj příliš rychle vytvořil názor. Tento albánský chlapec přichází do vyučování na své základní škole pokaždé pozdě. Učitel nehodlá takovéto chování akceptovat, proto se snaží chlapce vychovat ranou pravítkem přes ruku. Jeho trest však nepomáhá – chlapec chodí stále pozdě, ačkoliv je na něm vidět, že ho trest deprimuje.

Z trestu se pomalu stává rutina. Ovšem jednoho dne se učitel rozhodne zvolit jinou cestu do školy a potká svého problematického žáka. Vidí, jak tlačí svoji matku na vozíčku do specializovaného zařízení.

Okamžitě vše pochopí a sám se za své chování stydí. Chlapec opět přichází do vyučování pozdě, avšak místo trestu dostane do ruky pravítko on sám a učitel ho vyzve, aby dal výprask jemu. Poté hocha obejme, čímž mu vyjadřuje soucit a pochopení.

První dojem je důležitý, ale neměl by být určující

První dojem patří mezi tendence všech lidí vnímat počáteční informace silněji než ty, které přijdou později. Pozdější informace navíc posuzujete ve světle těch předcházejících.

Často je pak velmi složité, ne-li nemožné, někoho, kdo si na vás udělal názor, přesvědčit k jeho změně. První dojem totiž pracuje s okamžitými soudy, které spojujete s obecnými znaky a snažíte se o generalizaci a zobecnění, respektive o zjednodušení.

Fotografie: Freepik

To vše se děje na základě zažitých stereotypů a běžných předsudků. Nicméně jak se ostatně snaží nastínit i avizovaný krátký film, takovéto dojmy jsou často zavádějící a někdy přímo škodlivé. Měli byste se proto snažit potlačit tyto tendence k rychlému zjednodušení na základě nějakých obecných znaků. Místo toho byste měli více dbát na toleranci a snažit se druhého nejprve pochopit, než si ho zařadíte do nějaké škatulky.

Zdroj: UberAlles