Zvyky, které zvyšují riziko vzniku mrtvice u lidí před 60. rokem života. Snižte pravděpodobnost, že potká i vás

Fotografie: Freepik

Sedavý způsob života nebo práce v kanceláři u počítače zvyšuje riziko mrtvice už před 60. rokem života. Změnou životosprávy tomu ale můžete předejít, říká lékařka Elaine K. Luo.

Velké množství lidí pod 60 let tráví svůj volný čas sedavými aktivitami, například u počítače nebo čtením knihy. Minimální fyzická aktivita může zvýšit riziko mrtvice. Je tedy velmi důležité pochopit, že sedavý styl života není dobrý, může vést k mrtvici a ta může způsobit předčasné úmrtí nebo významně snížit kvalitu života.

Výzkum Univerzity medicíny v Calgary v Kanadě

Studie přezkoumala informace o životním stylu 143 000 jedinců, kteří neměli mrtvici, srdeční onemocnění, ani rakovinu. Sledovali účastníky necelých 10 let a vyhledávali jejich záznamy lékařských zpráv, aby identifikovali mrtvici a zjistili vliv aktivity na lidské zdraví.

Fotografie: Pixabay

Účastníci, kteří trávili většinu času sedavými aktivitami, byli přezkoumáni a rozděleni do čtyř kategorií podle času, který sedavou aktivitou tráví. Byli také rozděleni do kategorií podle fyzické aktivity. Nejnižší aktivita byla méně než 10 minut denně, což je o mnoho méně něž je doporučeno. Doporučuje se alespoň 150 minut fyzické aktivity za týden.

Fyzická aktivita je důležitá

Fyzická aktivita hraje velmi důležitou roli ve vašem životě. Zkracujete jí dobu sedavých aktivit, a tím eliminujete všechna zdravotní rizika s nimi spojená, stejně tak i riziko mrtvice.

Odborníci a lékaři kladou důraz na to, abyste zařadili fyzické aktivity do svého běžného života, a snížili tak riziko kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice.

Fotografie: Unsplash

Data výzkumu zdravotního stavu

Během analýzy bylo zjištěno, že během období, kdy výzkum probíhal, došlo k 2 965 případům mrtvice. Téměř v 90 % se jednalo o ischemickou mrtvici. Průměrný čas všech účastníků strávený v sedě byl 4,08 hodiny, lidé mladší 60 let strávili v sedě průměrně 4,4 hodiny a nad 80 let 4,3 hodiny.

Fotografie: Pixabay

Účastníci mladší 60 let, kteří měli nízkou fyzickou aktivitu a udávali více jak 8 hodin sedavých aktivit, měli 4,2krát větší riziko mrtvice na rozdíl od těch, kteří hlásili méně než 4 hodiny. Nejvíce neaktivní skupina měla 7krát vyšší riziko mrtvice.

Zdravý životní styl

Fyzická aktivita je ale stejně důležitá jako zdraví životní styl. Nadměrná konzumace alkoholu nebo kouření může riziko zvýšit. Základem je i zdravé stravování, do svého jídelníčku byste měli zařadit dostatek ovoce a zeleniny a také zdravé tuky.

Doporučuje se omezit konzumaci soli a cukru v jídle. Lidé s nadváhou jsou velmi riziková skupina, doporučuje se udržovat si ideální váhu a každý den si udělat alespoň 30minutovou procházku.

Fotografie: Pixabay

Mrtvice a trvalé následky

Mrtvice je bohužel velmi zákeřná, až třetina pacientů umírá a další třetina má doživotní následky. Nejčastěji to bývají poruchy řeči nebo porozumění, dále také ochrnutí zejména v koleni nebo v lokti. V některých případech se za pomoci rehabilitace dají tyto následky částečně vyléčit. U pacientů též často dochází ke změnám nálad nebo chování, depresi a rozvoji demence. V některých případech se může rozvinout i epilepsie.

Zdroj: Healthline, University of Calgary

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]