Zanedbané dítě zemřelo poté, co jej matka nechala šest dnů hladovět. Ta vesele oslavovala své narozeniny

Fotografie: Freepik

Péče o dítě je velmi náročný úkol a řada novopečených matek se s ní jen těžko vyrovnává zvláště s ohledem na zodpovědnost, kterou vyžaduje. Výjimkou pak bohužel nejsou případy, kdy matka své zanedbané dítě na několik dnů opustí, aby se mohla bavit.

Verphy – mladá maminka z Velké Británie – porodila svou dceru v šestnácti letech a starala se o ni velmi sporadicky. Dívka spíše toužila po nevázaném životě než po strastech života rodičovského. Proto také dceru často nechávala doma samotnou a chodila se jako většina mladých v jejím věku bavit na večírky. Osudnou se pak stala její dceři Asiah oslava Verphyiných 18. narozenin, kdy dítě nechala samotné 6 dnů. 20 měsíční holčička zemřela na vyhladovění.

Fotografie: Freepik

Verphyina rodina v šoku

Verphy žila s Asiah v domě pro matky s dětmi v Londýně. Na pospas svému osudu ji před uvedenou události již nechala podle výpovědí ostatních rezidentů nejméně jedenáctkrát, aby mohla trávit čas někde venku s přáteli. Osamělá holčička tak často neměla co jíst a zůstávala velmi zanedbaná. Sama Verphy byla pohřešovaná svou rodinou již od 14 let a její otec několikrát kontaktoval policii ve snaze ji najít. Když se rodina Verphy dověděla o tragickém konci jejich vnoučete, byla v šoku.

Dlouhodobě zanedbávané dítě

Jak ukázala pitva, holčička byla dlouhodobě zanedbávána. Dle posudku soudního znalce trpěla nejen podvýživou, ale také dehydratací a v době úmrtí chřipkovým onemocněním. Na základě těchto závěrů byla Veprhy shledána vinnou ze zavinění úmrtí dítěte z nedbalosti. Její případ ovšem není výjimečný, a nejen ve Velké Británii, ale po celém světě nalezneme řadu podobných.

Fotografie: Freepik

Zanedbávání malých dětí

Jak se ukazuje, příčinou zanedbávání malých dětí obvykle bývá neschopnost matek vybudovat si k nim dostatečnou náklonost. K tomu dochází především u velmi mladých matek, které mají pocit, že jim dítě překáží ve vytouženém životě, nebo naopak nejsou schopny zajistit mu dostatečně vhodné podmínky pro správný vývoj.

Pokračujte ve čtení článku na další stránce