Smrtelné nebezpečí v podobě zpětných proudů v moři: Jak je poznat a zachránit si život

moře vysoké vlny
Fotografie: Freepik

Většina lidí moře miluje a mnozí se také každoročně k moři vydávají, aby si užili nádherné výhledy, ale i koupání. Mnoho lidí však možná netuší, jaké nebezpečí na ně může v moři číhat.

Už se vám někdy stalo, že vás strhl zpětný mořský proud? Pokud ano, pak víte, jak nebezpečné to je a že vůbec není jednoduché se z něj dostat. Zpětné proudy jsou běžným jevem vyskytujícím se u pobřeží moře. Na některých místech se mohou vyskytovat častěji a například v Baltském moři jsou poměrně časté a každý milovník koupání v moři by měl vědět, jak se dá takový proud rozpoznat a co dělat, pokud už se do něj dostanete.

Co to jsou zpětné proudy?

Zpětné proudy se vyskytují v blízkosti pobřeží a v podstatě se jedná o proud vody, který poté, co dorazí k pobřeží v podobě vlny, se zase vrací zpět do moře. Vytváří tak pásy silného zpětného proudu, do kterého není radno se dostat. Proudy bývají silné obzvlášť za situaci, kdy vítr žene velké objemy vody ke břehu. Vracející se voda, pak hledá způsob, jak se dostat zpět na otevřené moře.

Rozpoznávání zpětných proudů

Zpětné proudy jsou záludné především v tom, že mohou mít opravdu velkou sílu a nic netušícího plavce mohou opravdu zaskočit. Navíc není vždy jednoduché je na moři identifikovat. Můžete si však všímat některých znaků, které vypovídají o tom, že daným místem prochází zpětný proud. Jedním z primárních znaků je oblast s výrazně menším počtem lámajících se vln, ve srovnání s okolními oblastmi. Voda ve zpětném proudu se často zdá klidnější a může mít jinou barvu (zpravidla tmavší), kvůli rozvíření sedimentu.

Všímejte si také nečistot a různých úlomků plavajících na hladině. V místě, kde je zpětný proud se budou tyto úlomky vzdalovat od pobřeží. Proud může unášet pěnu, mořské řasy nebo malé předměty do moře a vytvářet tak viditelnou stopu. Zpětné proudy mohou narušit hladinu vody a způsobit, že se voda jeví jako zvlněná, trhaná nebo rozbouřená, oproti klidné okolní vodě.

Proč jsou zpětné proudy nebezpečné?

Jsou neuvěřitelně silné a mohou rychle odnést i zdatné plavce pryč od břehu. Často jsou mnohem rychlejší, než plavecké schopnosti většiny lidí a proto nemá smysl se ve zpětném proud snažit dostat zpět ke břehu, jenom by vás to vysílilo. Největším nebezpečím pro plavce je panika, která může nastat, když se do zpětného proudu dostanou. Panika může vést k vyčerpání a k unáhleným rozhodnutím, která celou situaci ještě zhorší.

Co dělat, když se dostanete do zpětného proudu?

Pokud vás zachytí zpětný proud, neplavte proti němu. Plavte souběžně s břehem, dokud se nedostanete mimo proud a pak teprve plavte zpět na pláž. Sledujte také pokyny plavčíků, kteří dokáží tyto nebezpečné proudy identifikovat. Do moře choďte ve dvojici, aby druhý mohl zavolat pomoc. Obzvláště v Baltském moři se tyto proudy hojně vyskytují a každoročně zde kvůli nim zahyne několik lidí. Ve videu níže se můžete podívat na ukázku, jak takový zpětný proud vypadá.

Zdroj: Fakt

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]