Nadprůměrná inteligence může značně zkomplikovat život. Jaké jsou její projevy?

Fotografie: Freepik

Nadprůměrná inteligence bývá v praktickém životě značným problémem. Přesto si však mnozí lidé myslí, že velmi chytří lidé jsou šťastnější, bohatší anebo také úspěšnější. Věděli byste, jaké problémy mívají nadprůměrně inteligentní jedinci? A patříte mezi ně?

Mají pochybnosti i potíže s rozhodováním

Pokud si myslíte, že géniové všechno ví, všechno znají a vším jsou si jistí, tak jste na omylu. Chytří lidé přirozeně pochybují o svým rozhodnutím a jistí si nejsou vlastně ničím. Kromě toho jsou i velmi sebekritičtí.

Další věc, která je tak trochu pronásleduje, bývá nerozhodnost. Často se pouští do více projektů najednou, a nakonec nic nestíhají. Neumí se rozhodnout pro jeden či dva zájmy. Mají jich tolik, že se v tom nevyznají.

Fotografie: Freepik

Nedokážou být příliš trpěliví v běžných debatách a neumí efektivně vzdorovat

Můžete si být jistí tím, že nadprůměrně inteligentní lidé se budou při běžných diskusích a hovorech nudit. Nemají v lásce bezduché tlachání a rádi se baví o důležitých otázkách života.

Ovšem mají alespoň snahu předstírat, že je téma zajímá. To ale nakonec končí značným vyčerpáním obou stran. V případě, že se s géniem dostanete do křížku, pravděpodobně nebude umět čelit vašemu hněvu. Ve sporech raději couvá a nedokáže se bránit.

Fotografie: Freepik

Ve společnosti jsou spíš tiššími jedinci a mají problém s perfekcionismem

Velmi chytří lidé vždy nejprve hodně přemýšlí a až pak hovoří. Ve společnosti bývají spíše tichými posluchači a k věci se vyjadřují častokrát s určitým zpožděním. Zejména v zaměstnání to může být problém, protože kolegové již probírají dávno jiné téma a onen geniální jedinec stále dumá nad tím předchozím. Také se můžete u nadprůměrně inteligentních lidí setkat s určitým perfekcionismem. Jsou na sebe až příliš přísní, a ještě k tomu si dostatečně nevěří. Neustále o sobě pochybují.

Fotografie: Freepik

Na první pohled se mohou jevit jako arogantní a rychle se začínají nudit

Občas můžete mít pocit, že génius ve vaší společnosti je jaksi arogantní. On to tak ale nemyslí. Má pouze specifické výroky. Jejich tón sice povýšenecky zní, ale z podstaty takový není. Chytrý člověk říká: „Právě jsem to o přestávce vyřešil/zpracoval.“ Má radost, že se může podělit s ostatními o svůj úspěch, ale někdo to může pojmout jako vychloubání. A neposlední řadě se nadprůměrně inteligentní lidé rychle nudí. Musíte je tedy zaměstnat více úkoly. Většinou jsou v předstihu.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]