První pomoc dětí a dospělých se liší. Správný postup zvýší pravděpodobnost záchrany

První pomoc, tedy alespoň její základy, by měl ovládat každý člověk, aby mohl v případě potřeby adekvátně zasáhnout a byl schopen zachránit život. Znalost první pomoci se může kdykoliv chodit i doma, pokud máte malé děti. Stačí chvíle nepozornosti a vaše ratolest může spolknout cizí těleso, nejčastěji se jedná o malé části hraček. Tato situace je pak obzvlášť nebezpečná a ohrožuje dítě na životě. Přinášíme vám rady, jak efektivně takovému dítěti pomoci.

Příznaky dušení dítěte

Pokud dítě dýchá a pouze kašle, znamená to, že u něj došlo k částečné obstrukci dýchacích cest. Kašel je totiž přirozenou reakcí, která podporuje odstranění cizího tělesa z dýchacích cest. Dítě může dokonce i zvracet, což také napomůže k uvolnění tělesa z hrtanu. Vážná situace nastává v okamžiku, kdy dítě nekašle, nepláče a je v tichosti. Pak nejspíš došlo k úplnému zablokování dýchacích cest a je zapotřebí zasáhnout, aby se váš potomek neudusil. Mezi další příznaky dušení můžeme zařadit také:

  • nafialovělou, či namodralou barvu kůže v oblasti obličeje
  • zvýšené slinění
  • ztrátu vědomí

Ať zpozorujete jakýkoliv z těchto příznaků, volejte rozhodně záchrannou službu a zahajte první pomoc, která obnáší celkové zklidnění dítěte, a především odstranění cizího tělesa z dýchacích cest. Pokud předmět, který dítě vložilo do úst vidíte, pokuste se jej vyjmout sami jedním pohybem. V případě, že tohle není možné, nepokoušejte se o manipulaci s tělesem, aby nesklouzlo hlouběji.

První pomoc u dusícího se dítěte

U malých dětí do jednoho roku věku nejčastěji dochází k dušení větším kouskem jídla. Hlavní příčinou bývá to, že dítě jí rychle, hltá, nebo konzumuje pokrm v nevhodné poloze. Jestliže se dítě dusí, uchopte jej tak, abyste ho měli bříškem opřené na předloktí, hlavu mu skloňte tak, aby byla níž než jeho nohy. Dlaní druhé ruky dítě udeřte do zad, pevným a rychlým pohybem (4x až 5x).

Nebojte se být ráznější, aby skutečně došlo k uvolnění kousku jídla z jeho dýchacích cest. Můžete tím svému potomkovi zachránit život. V případě, že se stále dusí, podívejte se mu do úst a viditelný kus jídla můžete zkusit vyjmout jedním pohybem, avšak pozor na to, abyste těleso nezasunuli ještě hlouběji. Nespěli jste snad ani s jedním způsobem odstranění cizího tělesa z dýchacích cest? Pak zahajte resuscitaci.

Resuscitace u malého dítěte

Dítě při resuscitaci položte na rovnou podložku a stlačte jeho hrudník dvěma prsty 3x až 4x. Pak dýchejte z úst do úst a to tak, že jednou ruku položte dítěti na čelo, zvednete bradu, ukazovákem a palcem mírně stlačíte nosní dírky a druhou rukou mu otevřete ústa a držíte stále bradu nahoře. Svými ústy zcela překryjte ústa dítěte a vdechněte přiměřené množství vzduchu, vdech by měl trvat maximálně vteřinu.

Pak přistupte opět k masáži hrudníku dvěma prsty.  Takto střídejte prodechnutí a stlačení hrudníku do doby, než nabude dítě vědomí, nebo než přijede záchranná služba.

Fotografie: Freepik, Pixabay