Renovace školy odkryla překvapivé tajemství. Bylo ukryto za starou tabulí

Renovace školy obvykle celý prostor zvelebí. V tomto případě však stavební práce přinesly zajímavé odhalení. Nikdo nečekal, co se v jedné třídě ukrývá. Šlo o zcela nečekaný nález, který poukázal na samotnou historii školy a na to, co se zde žáci učili dříve. Šlo tak o zajímavou sondu do minulosti, o které mnoho lidí, a to včetně samotného vedení školy, nemělo ani tušení.

Sundání staré tabule

Renovace školy, tedy jednotlivých tříd byla spojena také s tím, že bylo nutné odstranit starou tabuli. Místo ní se měla umístit nová, moderní a interaktivní. Když se řemeslníci pustili do práce, tak nemohli uvěřit svým očím. Sundali starou tabuli a pod ní byla ještě jedna. Patrně ta úplně původní, která zde byla nainstalována v době, když škola vznikla. Při předchozí renovaci však byla jenom překryta.

Nebyla smazaná a poskytla unikátní nálezy

Původní tabule byla unikátní v tom, že nebyla smazaná. Řemeslníci chvíli zkoumali, co je na ní napsáno a potom zavolali ředitele školy. Ten byl velmi překvapen, co renovace školy pomohla odkrýt. Na tabuli bylo několik malůvek, několik textů, ale také různé matematické příklady. Dále tu bylo i několik textů. Vše z dob dávno minulých.

Co se děti učily?

Na jedné části tabule byl vyobrazený kalendář a na něm rok 1917. Bylo tedy jasné, z jakého roku vše pochází a jak staré informace se současné generaci podařilo zachovat. Kromě různých kreseb tu byly třeba ukázky výpočtů aritmetického průměru celkem starou, netradiční metodou. Dále tu bylo několik textů odkazující na víru v Boha, které mimo jiné vynikali i skvělou úpravou písma jako takového.

Vše doplňovaly tematické malby a také informace o tom, že se blíží známý americký svátek, kterým je Den díkůvzdání. Též se na tabuli probírala i historie spojená s příběhy prvních osadníků. Toto všechno dokázala rekonstrukce školy odkrýt a nikdo dnes nechápe, jak je možné, že se vše podařilo zachovat. Šlo o obyčejnou křídu a tabuli.