Naučte se poznat rozdíly mezi mrtvicí a zástavou srdce. Nikdy nevíte, komu tím zachráníte život

Fotografie: Getty Images

Mnoho lidí stále tápe, jaký je rozdíl mezi mrtvicí, zástavou srdce a infarktem. Rádi bychom vám tyto pojmy blíže definovali, abyste v nich měli jasno. Hlavní symptomy popsala lékařka Debra Sullivan.

Obojí se řadí mezi kardiovaskulární onemocnění, která mohou vážně poškodit mozek či srdce, nebo dokonce mohou způsobit smrt. A právě z toho důvodu je důležité, abyste obojí dokázali rozeznat. Nikdy nevíte, zda se ve vašem okolí u někoho infarkt či mrtvice neobjeví. Pokud budete znát jejich příznaky, můžete díky svým vědomostem někomu zachránit život. 

Fotografie: Freepik

Rozpoznání srdeční zástavy a jejích příznaků

Srdeční zástava může způsobit úmrtí, ale i trvalé následky. Lékař Claire Lewandowski tento závažný stav popisuje jako kardio-respirační zástavu nebo kardio-ventilační zástavu. Takový stav se odehrává kvůli mnoha faktorům. Patří mezi ně infarkt, trauma, úder elektrickým proudem, obsáhlé podchlazení, či dokonce utonutí. Pokud takový jev nastane, do srdce přestane proudit krev. Jakmile takový stav rozeznáte, je nutné okamžitě volat záchrannou pomoc. 

Fotografie: Freepik

Mezi nejčastější příznaky zástavy srdce patří velká dušnost při námaze, ale i v klidovém režimu, ztráta vědomí a obsáhlá bolest na hrudi. Na ty pozor, mohou vystřelovat až za hrudní kost, do čelisti, ramen (především do levého), do zad, ale klidně i paží. Mnohdy se stává, že si lidé pletou zástavu srdce se skříplým nervem u páteře. Zástava srdce a infarkt myokardu jsou si velmi podobné a oba jsou velmi nebezpečné. 

Mrtvice – její druhy a příznaky

Mrtvice je způsobena selháním krevního oběhu, kdy je zasažena část mozku. Příčinou se může stát ucpaná nebo prasklá céva. Pokud se takový stav v těle odehrává, jeho výsledkem je nedostatečné zásobování nervových buněk kyslíkem i živinami důležitými pro jejich správné fungování.

Jestliže u některých lidí chybí specifické příznaky, může se jednat o roztroušenou sklerózu způsobenou chybějícími lipidy v cévách. Při takovém stavu dochází k tlaku na cévy, které vedou k úplnému prasknutí. 

Fotografie: Pixabay

Mrtvice má tři druhy. Nejčastější je výše zmíněná. Dále je to mozková trombóza, která je charakterizována krevní sraženinou, nazývaná mozková embolie. Třetí druh, a ten nejvážnější, postihuje 2 z 10 případů a jedná se o příčinu chronické hypertenze, která může způsobit prasknutí mozkové tepny.

Jedná se tedy o krvácení do mozku, které může poškodit i některé buňky a zanechat následky. Mezi příznaky patří neobvyklé závratě, vysoký krevní tlak, kolabování, horečka, zvracení a brnění levé ruky a nohy.

Zdroj: Healthline, Healthline