Szondiho test ukáže, jaké jsou vaše skryté vlastnosti. Stačí vybrat osobu, které se nejvíce bojíte

Psychologických kvízů, ale i variant jakým je test, se mezi lidmi objevuje nespočet. Každý je schopen nastínit různé charakteristiky vaší duše, nebo povahy. Známý je například Szondiho test, který byl používán jako jedna z metod k posouzení duševních onemocnění. Záměrem tohoto kvízu bylo poodhalení potlačovaných osobnostních rysů člověka, které má každý ve svém podvědomí.

Pojmenování získal test po svém tvůrci, maďarském psychiatrovi Szondim. Ten jej vytvořil v roce 1935. Szondi pracoval s myšlenkou takzvaného „genotropismu“. Věřil, že člověk je přitahován k jemu podobným lidem. Původní testování zahrnovalo zhruba 48 tváří různých osob. Pacienti si z nich měli vybrat jeden obličej, dle toho se pak posuzoval jejich duševní stav a potlačované vlastnosti. Tento test má svou zkrácenou podobu, kterou vám nyní přinášíme. Jakou osobu jste si vybrali?

Vybrali jste si obrázek číslo 1? Ten značí osobnost zvanou „sadista“

Pakliže vás přitahuje obrázek prvního muže, dle Szondiho jste takzvaným sadistou. V mládí jste nevědomky všechny autority uměli ovládnout. V reálném životě jste spíše pasivními lidmi, kteří jsou přátelští. Pokud se cítíte ohrožení, jste defenzivní či pasivně agresivní. Ve skrytu duše ale rádi vidíte utrpení druhých, jak emocionální, tak i fyzické.

Obrázek číslo 2 značí takzvaného „epileptika“

Na první pohled jste velice klidným až téměř flegmatickým typem člověka. Umíte se dobře přetvařovat a potlačovat všechny negativní emoce. Navenek se jevíte jako přátelský a pokorný člověk, máte však tendence k explozi vnitřních emocí. Výbušnost je tedy jedna z vašich negativních vlastností.

Obrázek číslo 3 je spojený s „katatonikem“

Vybrali jste si snad obrázek číslo 3? Pak jste dle všeho velice inteligentní člověk, který je rovněž velice aktivní. Máte potřebu být stále mentálně zaměstnaní. Život vás pravděpodobně naučil potlačovat vaši hyperaktivitu a stali jste se poslušnými a leckdy i snadno ovladatelnými. Často tak můžete popírat svou vlastní podstatu a emocionálně velice strádat.

Líbí se vám snad obrázek číslo 4 s vyobrazením ženského obličeje? Pak jste „schizofrenik“

Můžete mít potíže s udržováním mezilidských vztahů. Navenek totiž působíte velice chladně. I přesto, že do společnosti chodíte často, váš přístup je spíš povrchního charakteru. Občas se můžete cítit osamělí a izolovaní.

Obrázek číslo 5 značí „hysterickou“ osobnost

Na první pohled se zdá, že na obrázku se nachází klidná a vyrovnaná žena, opak je ale pravdou. Jestliže jste si vybrali právě jí, ze své vlastní podstaty jste velice živým člověkem, který je rád středem pozornosti. Máte v oblibě hodně mluvit a bavit se. V dětství vám to ale nebylo umožněno, a tak v sobě musíte vaši čilou povahu potlačovat a chovat se skromně.

Číslo 6 vyobrazuje osobnost „depresivní“

Navenek se jevíte jako šťastní, aktivní lidé, ovšem uvnitř vaší duše jste velmi smutní, cítíte se bezcenní a nevěříte si. S nízkým sebevědomím bojujete tak, že se soustředíte především na ostatní, odvracíte tak od sebe pozornost. Obrázek neříká vysloveně to, že jste depresivní, ale že máte dispozice k tomu zabývat se negativními pocity.

Obrázek číslo 7 je spojen s osobností zvanou „maniak“

Pokud se vám líbí obrázek postaršího zarostlého muže, pak jste pravděpodobně lidmi zralými, vyrovnanými a oplýváte logickým uvažováním. Nemáte rádi ty, kteří jsou chaotičtí a hluční. To může znamenat to, že vy sami v sobě takové vlastnosti potlačujete. Ve skutečnosti totiž můžete být velice impulzivní. Život vás nejspíš naučil potlačovat tyto emoce a příliš se neprojevovat.

Na závěr je zde obrázek mladého krásného chlapce. Číslo 8 značí „disociativní poruchu identity“

Pakliže jste si vybrali poslední obličej mladého muže, může to znamenat, že jste byli v minulosti nějakým způsobem traumatizováni, šikanováni, nebo emočně poškozeni. Je tedy možné, že jste museli popřít svou buď čistě ženskou, nebo vysloveně mužskou roli. Stavíte se do pozice, která vaší podstatě není vlastní. Popíráte pravděpodobně sami sebe.

Fotografie: Pinterest

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]