Třináctiletá dívka byla donucena si vzít o třicet pět staršího muže. Co je pro nás nepředstavitelné, je jinde zcela běžné

Fotografie: Pixabay

Oslavila pouhých 13 let života a vlastně je ještě dítětem. Tento fakt ale nemění nic na tom, že její rodiče již dávno dohodli sňatek s mužem, který je starší o 35 let. Mohl by být spíš dívčiným otcem, nikoli manželem. Řeč je o mladé Asnaiře, která pochází z Filipín. Tato slečna však není jedinou „obětí“ dohodnutých a nechtěných manželských svazků.

Manželkou a „macechou“ proti své vůli

Sňatek Asnairy a staršího Filipínce Abdulrzaka vyvolal ve světě určité pozdvižení a není zdaleka jediný svého druhu. Dívka se médiím svěřila, že se po svatbě přestěhovali do nového domu, kde se stará o celou domácnost a snaží se být dobrou manželkou. Dokonce se učí i vařit.

Fotografie: Pixabay

Muž má z předchozího vztahu děti, které jsou prakticky v podobném věku jako jeho manželka. Z tohoto příběhu až mrazí. Asnaira tvrdí, že její manžel je milý, a tak předem dohodnutý svazek snáší relativně dobře. Abdulrzak nyní čeká, až dívka dovrší 20 let věku, aby mohli počít další dítě. Aktuálně je na pořadu dne zejména dívčino vzdělání.

Jaké důvody vedou rodiče k tomu, aby zaslíbili své dcery dospělým mužům?

Dle nevládní rozvojové organizace Plan International France se nedobrovolně vdá každým rokem na celém světě až 12 milionů nezletilých dívek. Co vlastně vede rodiče k tomu, že svou dceru prakticky připraví o normální dětství? Jsou to některé z těchto důvodů:

  • Finanční obtíže a nejistota: některé chudé rodiny přislíbí svou dceru ještě v dětství dospělému muži, protože ten zajistí její obživu, kterou oni sami nezvládají.
Fotografie: Pixabay
  • Tradice: na zemi existují i takové oblasti, kde je sňatek s nezletilou dívkou jakousi tradicí. Má se tak zabránit nechtěnému otěhotnění a předčasnému sexuálnímu aktu. Zachování panenství je před uzavřením manželství ctností.
  • Nerovnost pohlaví: celá řada rodin z chudých oblastí považuje narození dcery za neúspěch. Žena má totiž v jejich společnosti nižší postavení než muž. Proto se rodiče snaží co nejdříve najít ženicha, aby tak zmírnili svou „hanbu“.
  • Mimořádné události: k nechtěným sňatkům vedou někdy i konkrétní katastrofy přírodního charakteru či hospodářská krize. Z nouze tak rodina dívku provdá, aby si zajistila sociální zázemí.
  • Žádná právní identita: lidé žijící v rozvojových zemích nemají častokrát ani rodný list. Proto jsou dívky provdávány podle toho, jak jsou vyspělé. Jejich věk tedy nikdo nezná.

Mnohé nezletilé slečny jsou nechtěnými sňatky stigmatizovány. K jejich duševnímu a tělesnému zdraví nepřispěje předčasné otěhotnění ani případné sexuální násilí ze strany předem vybraného manžela.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]