Trombóza se projevuje specifickými příznaky, kterým stále hodně lidí nevěnuje dostatečnou pozornost

Fotografie: Freepik

Trombóza, nazývaná také trombus, je onemocnění, které je zodpovědné za sraženinu, která se tvoří v cévě. Objevte příznaky této patologie a rizikové faktory.

Tento stav je potenciálně smrtelný. Trombóza je třetí hlavní příčina úmrtí v rozvinutých zemích. V zájmu ochrany vašeho zdraví je důležité znát příznaky nemocí, zejména trombózy. Tato patologie může ovlivnit žíly a tepny a být příčinou smrti. Z tohoto důvodu je důležité identifikovat fyzické projevy, které je charakterizují.

Co je to trombóza? A jak vzniká embolie?

Pokud je trombóza onemocněním, které je třeba brát vážně, je to proto, že se tvoří v cévě a vytváří sraženinu. Ta může ovlivnit tepnu nebo žílu. V druhém případě můžeme hovořit o žilní trombóze nebo dokonce o flebitidě. Pokud je tepna ovlivněna, nazývá se to „arteriální“ trombóza. Tato patologie může být příčinou komplikací, jako je plicní embolie, kdy se krevní sraženina odděluje od oblasti jejího vzniku a putuje do plicní tepny. V takovém případě může způsobit náhlou smrt.

Fotografie: Freepik

Arteriální trombóza může být také život ohrožující, protože může být příčinou infarktu myokardu. Nejedná se o jedinou smrtelnou komplikaci, kterou vyvolává, protože může také vést k riziku cévní mozkové příhody a dalším cévním příhodám dolních končetin nebo střeva. Existují dva typy trombózy, které mohou způsobit komplikace. Trombóza je charakterizována postižením povrchové nebo hluboké žíly. Arteriální může blokovat tepnu a může být nebezpečná.

Jaké jsou příčiny trombózy? A jak ji poznáme?

Ať už je trombóza arteriální nebo venózní, může ohrozit váš život. Na počátku arteriálního trombu je několik faktorů. Mezi nimi i léze stěny této krevní cévy což způsobuje sraženinu na poškozené tepně. To je případ aterosklerózy, která je také příčinou infarktu a cerebrovaskulárních příhod. Může k tomu vést několik návyků, například kouření cigaret nebo hormonální antikoncepce. Když toto onemocnění postihuje žílu, může ji podmínit několik příčin.

Fotografie: Freepik

Příčinou může být rakovina, bakteriální infekce, zánět, injekce nitrožilního léku nebo křečové žíly. Žilní trombózu mohou způsobit i jiné věci, jako je dlouhodobé sezení, zranění, chirurgický zákrok nebo dlouhodobá imobilizace. Když žilní trombóza postihuje dolní končetinu, projevuje se několika příznaky, jako je bolest v této části těla a ztvrdnutí této části. Pokud tato patologie zasáhla povrchovou žílu, lze si všimnout zarudnutí a tepla. Někdy se v tomto případě může na těle objevit namodralé nebo bělavé zbarvení.

Zdroj: Healthline

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]