To, kam míří vaše palce, když spojíte ruce, o vás prozradí, jaký typ osobnosti jste

lidi spojené ruce prsty
Fotografie: Freepik

Odborníci na řeč těla se domnívají, že způsob, jakým spojujete ruce a kam míří vaše palce, může prozradit mnoho detailů o vaší osobnosti.

Soubor vlastností, který lze u člověka poznat jen podle způsobu složení rukou, vychází ze studie, již provedl laureát Nobelovy ceny Roger Wolcott Sperry. Výzkum tohoto muže prokázal, že mozek se dělí na dvě hemisféry, jejichž odlišná aktivita může výrazně ovlivnit chování jedince. Strana, na kterou míří váš palec, když spojíte ruce, podle odborníka na řeč těla prozradí, jaký jste člověk.

1. Levý palec nahoře

Jedinec, který při spojení rukou má nahoře levý palec, je člověk praktický. Nikdy se nerozhoduje impulzivně a je velmi těžké takového člověka oklamat, protože má vrozenou schopnost poznat jakoukoliv lež. To způsobuje, že takový člověk je respektován rodinou i přáteli, kteří se mohou spolehnout na jeho rady. To však neznamená, že jste vážný člověk, ale naopak váš humor rozjasňuje i tu nejtemnější situaci. Jste také romantik schopný efektivně řídit milostné záležitosti.

2. Palce vedle sebe

Člověk, jehož palce se při spojení nepřekrývají, nýbrž jsou vedle sebe, věří, že ďábel se skrývá v detailech. Jste perfekcionista a totéž vyžadujete i od ostatních. Jako přirozený vůdce nemáte problém inspirovat ostatní. Jste vždy připravení naslouchat názorům druhých a berete je v úvahu. Jste za každou cenu upřímní a i ve vztahu si nejvíce ceníte upřímnosti.

žena spojené ruce
Fotografie: Freepik

3. Pravý palec nahoře

Člověka, který má při spojení rukou nahoře pravý palce, charakterizuje silná emocionalita. Chápete a vnímáte emoce druhých, i když se je snaží skrývat. Snadno navazujete kontakty. Máte perspektivu, jež vám umožňuje přístup téměř ke všemu. Při důležitém rozhodování se emocím nevyhýbáte, ale zároveň jim nedovolujete, aby vám zatemnily úsudek. V milostném životě vaše empatie a emocionální citlivost způsobují, že si s partnerem rozumíte i beze slov.

Zdroj: PlanetaPL

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]