Únava a lenost mohou být příznakem vážného zdravotního problému a vy o tom nemáte nejmenší tušení

Fotografie: Depositphotos

Údaje o depresi, které poskytla Světová zdravotnická organizace (WHO) odhalili, že začíná být skutečným problémem. Možná na ni trpíte i vy.

„Přestaň být líný/á“ „Už zase nic neděláš“ „Svět se netočí jen okolo tebe, nebudeme ti všechno nosit pod nos“, to mohou být příklady pár možných vět, které často může slýchat osoba trpící depresemi. Tento typ komunikace jí přitom vůbec nepomůže a akorát posílí pocity viny a zhorší celý průběh nemoci. A to vše je způsobeno tím, že se o duševních chorobách moc nemluví a ani samotný jedinec si nemusí uvědomit, že má problém, říká lékař Timothy J. Legg.

Fotografie: Freepik

Neléčená deprese může mít dramatické důsledky

Důvodů, proč je deprese nebezpečná a měla by být brána s větší osvětou, je hned několik. Ten nejzávažnější je, že může pacienta dovést až k sebevraždě. Každý rok se k tomuto kroku rozhodne téměř 800 000 lidí hlavně ve věku 15 až 29 let.

V této věkové skupině je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí. Medicína nabízí mnoho léčebných postupů, jak se z nemoci pokud možno dostat. Přesto se 76% až 85% lidí žijících v zemi s nízkými či středními příjmy nedostane žádné pomoci.

Fotografie: Freepik

Buď se tam nenachází dostatek vyškolených doktorů, o problému není dostatek povědomí nebo pacienti bývají sociálně stigmatizováni. Další překážkou je také utíkání pacienta před diagnózou, kdy nechce čelit pravdě a zbytečné předepisování velkého množství antidepresiv. Krom odborné pomoci je pro pacienta i vhodná změna jídelníčku, jelikož existují jídla, která s depresemi pomáhají.

Jaké jsou tedy příznaky deprese?

Na začátek je třeba podotknout, že tuto nemoc je občas těžké diagnostikovat. Jak již bylo zmíněno, někteří pacienti se řešení svého stavu vyhýbají, jiní o něm nemají žádné informace a uvěří okolí, že jsou skutečně „jen líní“. Celou akci tedy ztěžují i pocity viny a bezmoci postižené osoby, které jsou jedněmi z příznaků. Dalšími poté jsou úzkosti, poruchy spánku a změny chuti k jídlu.

Fotografie: Freepik

Deprese může mít různé stupně, od mírné až po tu těžkou a je charakterizována frekvencemi, které mohou být opakující se či epizodické. Pokud je způsobena vnějšími okolnostmi, tak je exogenní a vyvolat jí může například ztráta blízké osoby či nějaké trauma. Za endogenní se potom označuje ta, která je spuštěna vnitřními konflikty v hlavě pacienta. Při depresi osoba ztratí chuť k jakékoliv činnosti či jídlu a při trvání delším než dva týdny ztrácí i energii.

Jak se to má s příznaky těžké deprese?

Příznaky těžké deprese vedou až k sebevražedným činům. Myšlenky osoby bývají každý den nerozhodné, putují ke smrti a dochází k tvoření konkrétních plánů na sebevraždu. Jsou narušeny sociální schopnosti a celý stav vede až k pracovní neschopnosti. Pokud dojde k psychomotorickému zpomalení, tak je pro pacienta obtížné vyhledat pomoc, protože již začíná být „vyřazen z provozu“.

Zdroj: Healthline

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]