Vědci zjistili, že rodiče úspěšných dětí mají několik společných rysů

Každé dítě má odlišnou výchovu, protože i jeho rodiče mají určitá životní přesvědčení. Obvykle jsou přejímané konkrétní vzorce chování z vlastní rodiny. Psychologové však přišli se zjištěním, že úspěšnější děti prochází specifickým stylem výchovy. Jejich rodiče tedy mají podobné rysy i přístup k životu. Jaké to jsou?

Rodiče zahrnují své potomky do domácích prací

Psychologové tvrdí, že pokud své děti zahrnete do vykonávání domácích prací, budou v dospělosti mnohem více samostatnější. Vhodné tedy je říct potomkům, aby si po sobě uklízeli nádobí, hračky, případně občas vynesli i smetí, vytřeli podlahu, nebo vysáli. V případě, že to za děti udělá matka, či otec, celá situace vyzní velmi nevýchovně. Děti si tak snadno na komfort zajištěný rodiči zvyknou a podílet se na společné domácnosti zkrátka nebudou. Poté mohou mít problémy s pořádkem i v dospělém věku a jejich život se stane jedním velkým chaosem. 

Rodiče podporují své děti v sociálních dovednostech

V tomto ohledu je přímo nezastupitelný přímý kontakt s vrstevníky dítěte. V jejich přítomnosti se naučí, co je správné a co ne. Rovněž si potomek rozvíjí empatické chování a schopnost někomu v nouzi pomoct. To z něj vytvoří samostatného člověka, který umí s ostatními lidmi dobře spolupracovat. Sociální dovednosti jsou základem budoucího úspěchu daného člověka. Proto by rodiče neměli bránit dětem v kontaktu s vrstevníky, i když jsou například učeni doma, a ne ve škole. 

Fotografie: Freepik

Rodiče mají vysoká očekávání

Odborníci přišli na základě studie s tvrzením, že děti, kteří vyrůstají v rodině s náročnějšími rodiči mají větší šanci na lepší vzdělání a následně na kvalitnější život. Podpora a dodávání sebedůvěry hraje v životě malého dítěte tedy také velkou roli. 

Fotografie: Freepik

Rodiče mají s dětmi zdravý a láskyplný vztah

Některé studie došly k závěru, že děti, které žijí pouze s jedním rodičem, avšak ve zdravém vztahu mají větší šanci být úspěšnými lidmi v dospělém životě. Negativně pak na potomky působí dysfunkční, seč úplná rodina. Důležité je také to, aby i po případném rozvodu zachovali oba rodiče dobrý vztah se svou ratolestí. Jistý výzkum zase přišel s tím, že děti, které vyrůstaly v rozvrácených rodinách, mohou mít v dospělosti pocity frustrace.

Rodiče získali vysokoškolské vzdělání

Studie z roku 2014 dokázala, že rodiče, kteří získali vysokoškolské, nebo i středoškolské vzdělání budou k tomuto směřovat i své potomky. Lidé s nižším vzděláním své potomky mohou také vést k lepším studijním výsledkům, avšak je menší pravděpodobnost, že se jim toho podaří docílit. 

Fotografie: Pixabay

Rodiče děti učí matematice již v raném věku

V roce 2007 proběhl v Americe výzkum zaměřený na brzký rozvoj matematických dovedností u dětí. Odborníci tvrdí, že znalost matematiky je pro malé děti nesmírně důležitá. Pokud matematickým znalostem svého potomka naučíte brzy, bude mít lepší výsledky ve škole a rovněž nebude mít problémy se čtením. A především pak se matematika bude hodit i v pozdějších letech. Provází v podstatě člověka po celý život. 

Rodiče jsou klidní a nepodléhají tolik stresu

Nejvíce dokáže dětem uškodit stres matky. Emoce se totiž na potomky snadno přenesou, a to jak ty pozitivní, tak i ty negativní. Pakliže jsou rodiče spíš choleričtí, nervózní a podléhají stresu, jejich ratolesti se časem mohou potýkat obdobnými pocity, které jim zkomplikují život. Vytváření harmonického a klidného prostředí je tedy základem pro budoucí úspěch dětí.

Fotografie: Freepik

Rodiče zvolili autoritativní styl výchovy

V dnešní době se často setkáváme s lidmi, kteří své děti vychovávají buď až příliš liberálně (dělají si co chtějí a rodiče je nesměrují), nebo autoritářsky (děti mají velmi přísnou výchovu, rodič je ovládá). Odborníci však doporučují zvolit zlatou střední cestu, tj. absolutně nejlepším stylem výchovy je ten autoritativní, který se zaměřuje na uznávání autorit, dítě směruje, ale zároveň jej nedusí. Je to jakési racionální vedení potomka.

Úvodní Fotografie: Freepik

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]