Žena si nepřála mít rodinu na vlastním pohřbu. Vyhodila je drsným vzkazem, který obletěl celý internet

Fotografie: Freepik

Tato neobvyklá zpráva obletěla sociální sítě. Vše odstartovala žena, která se rozhodla vyloučit svou rodinu ze svého pohřbu.

Jistá žena ve Španělsku si zajistila, aby byl po její smrti zveřejněn nekrolog se seznamem hostů, kteří se mohou zúčastnit jejího pohřbu. Maria Paz Fuentes Fernandez, jež zemřela 2. června loňského roku, zakázala členům své rodiny účast na svém pohřbu. Využila svého nekrologu v novinách ke zveřejnění exkluzivního seznamu hostů na tomto obřadu.

Nekrolog se seznamem hostů

Zesnulá Marie neměla se svými příbuznými příliš dobré vztahy. Ve svém posledním dopise, adresovaném svým smutečním hostům, uvedla: „Protože moje rodina už dlouho není pokrevně spřízněná, prohlašuji ve své poslední vůli, že se mého pohřebního obřadu, ať už ve smuteční síni, kostele nebo na hřbitově, mohou zúčastnit pouze níže uvedené osoby,“ a uvedla 15 jmen osob, které smějí být přítomny, aby Marii vzdaly poslední hold.

Seznam hostů se stal virálním

Marie dodala, že všem ostatním, kteří se o ni za jejího života nezajímali, přeje, aby žili dál daleko od ní, stejně jako předtím. Nekrolog byl zveřejněn v novinách El Progreso v Lugu v Galicii a od té doby se rozšířil po internetu. Někteří lidé ženu označili za statečnou, protože v posledních chvílích života vyslovila svou pravdu. Někteří diskutující tvrdili, že když se o Marii nezajímali během jejího života, nemusí se chovat jako pokrytci a účastnit se jejího pohřbu.

Fotografie: Freepik

Jiný člověk tleskal tomu, jak je žena postavila na jejich místo, a i další uživatel jí vyjádřil úctu a obdiv. Jeden nechápavý člověk však napsal, že umírat zahořklý je jeden z nejsmutnějších způsobů smrti, zatímco na druhé straně někdo jiný uvedl, že jistě zemřela jako nešťastná, zlomyslná žena.

Zdroj: Metro