Jak správně nastavit šicí stroj, aby opět spolehlivě fungoval

Šicí stroj se ve společnosti začal používat až v polovině devatenáctého století. Konstrukci prvního takového zařízení ale zhotovil již v roce 1790 jistý Angličan Thomas Saint. Dle jeho návrhu však šicí stroj nebyl nikdy zkonstruován. V polovině devatenáctého století byly šicí stroje potřebné především k zhotovení vojenských uniforem. Hospodyňkám v domácnosti značně ulehčovaly a stále ulehčují život.

Šicí stroje jsou celosvětově rozšířené. V České republice je momentálně jejich výroba omezená jen pro velké firmy, zabývající se oděvním průmyslem. Mezi nejznámější značky patří například Lada, nebo Singer. Pakliže máte doma také starý šicí stroj a chtěli byste ho uvést do provozu, máme obecné tipy jak na to.

Šicí stroj a jeho seřízení

Než uvedete šicí stroj v provoz, měli byste ho nejlépe zanést do specializovaného servisu, aby jej mechanik prohlédl a případně seřídil tak, aby vám vyhovoval. Dále je nutné si nastavit základní části šicího stroje a to jsou:

  • přítlační patka: v závislosti na druhu prošívaného materiálu je potřeba patku buď uvolnit, nebo přitáhnout, to lze provést pomocí seřizovacího šroubu, který je obvykle umístěn u starých strojů na jeho vrchní části
  • spodní cívka: ve spodní části šicího stroje obvykle bývá prostor, pro navíjení spodní cívky, tu navíjejte proti směru hodinových ručiček a pak ji vložte na hřídel
  • vkládání spodní cívky a výměna jehly: spodní cívku vkládejte do spodního prostoru šicího stroje tak, aby se odvíjela po směru hodinových ručiček, pakliže zaznamenáte poškození jehly, vyměňte ji (nejčastějšími problémy může být ohnutí jehly, její zlomení, nebo otupení),
  • navléknutí horní nitě: nit zaveďte do horní části šicího stroje, dle znázorněných značek na přístroji, poté zvedněte přítlačnou patku, aby se uvolnily napínací kotouče, nit následně veďte dle příslušných značení na šicím stroji

Napětí horní a spodní nitě

Některé šicí stroje jsou vybavené automatickým voličem napětí nitě, to si korigujete otáčením malého šroubu. Pokud budete chtít zesílit napětí nitě, šroubovákem otočte po směru hodinových ručiček. Pakliže uznáte za potřebné napětí nitě povolit, otočíte na opačnou stranu. Po každé změně napětí nitě udělejte pro jistotu zkušební steh.

Návštěva mechanika

Jestliže jste na svém šicím stroji dlouho nepracovali, je nasnadě jej pro jistotu odnést k odborníkovi, který jej prohlédne a správně vám ho sestaví. Některé specializované servisy dokonce váš stroj i vyčistí. Při nastavování šicího stroje se také nejlépe řiďte příslušným návodem, v kterém obvykle najdete prakticky zpracované postupy s obrázky.

Některé návody jsou volně přístupné i na internetu. Případně požádejte někoho zkušenějšího, aby vám se seřízením šicího stroje vypomohl. Pokud nebudete provádět seřizování šicího stroje a pustíte se do jeho údržby a čistění v domácím prostředí, provádějte jej vždy bez toho, aniž byste ho měli zapojený v elektrické zásuvce.

Fotografie: Depositphotos

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]