4letý chlapec zavolal na tísňovou linku s neobvyklým přáním. Chtěl pouze obejmout strážníka

Fotografie: Palickap / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Pro muže to byl jen běžný den strávený v práci na tísňové lince, než se mu ozval malý chlapec, který jednoduše potřeboval obejmout.

Floridský zástupce na lince 911 reagoval na volání, avšak zjistil, že se nejedná o žádnou závažnou událost. Neočekávaným volajícím byl totiž 4letý Gianni, který chtěl muže na lince jednoduše obejmout. Překvapivě na jeho žádost přistoupil a vydal se na cestu k malému chlapci. Gianniho matka následně zjistila, že bylo z jejího mobilu vytočeno zmiňované číslo. Z toho nebyla úplně nadšená, ale když zjistila synovy úmysly, nemohla se na něj zlobit.

Potřeboval prostě obejmout

Poté, co zástupce vysvětlil důležitost používání linky 911 jen v případě nouze, věnoval Giannimu chvilku, aby ho obejmul. Malý chlapec hrdě prohlásil, že si je vědom důležitosti tohoto čísla, avšak objetí jednoduše potřeboval. Muž reagoval na tato slova s úsměvem, ale přesto striktně poukazoval na důležitost tohoto čísla, jak  popisuje asociace Nena.

Důležitost čísla a pozvánka pro veřejnost

Sheriffovo oddělení z Floridy vyzvalo veřejnost, aby linku 911 ponechala pro skutečné nouzové situace. K tomu ještě na okraj vyzval veřejnost, aby se přišla podívat na rozsvícení vánočního stromečku na konci tohoto měsíce. Jedná se o tradiční zimní událost, kde se sejde obrovský dav lidí a atmosféra je každoročně velkolepá. Hillsborough na Floridě samozřejmě nenavštěvují jenom místní, kvůli této události se také sjíždějí i turisté z celého světa.

Dojemné, ale unáhlené gesto

Tato dojemná událost ukazuje, jak děti vnímají svět kolem sebe a jak mohou projevovat lásku i prostřednictvím zdánlivě nezvyklých gest. Zároveň zdůrazňuje důležitost vzdělávání dětí v oblasti používání tísňových linek a zachování bezpečnosti. Tento příběh chlapce a problematiku tísňových linek také popisuje web InsideEdition.

Nejzamlklejší chlapec chtěl pomoc s posláním dopisu. Matka neudržela slzy, když zjistila, komu byl adresován

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]