Letní upozornění pro řidiče: Co je důležité udělat bezprostředně po nastartování auta – platí pro všechny značky a modely

Fotografie: Depositphotos

Během teplých, slunečných dnů automobil nejprve vyvětrejte. Pokud byste do něj nasedli rovnou, ohrožujete tím své zdraví a vystavujete se riziku rozvoje některých chorob.

Možná jste již někdy slyšeli, že je důležité automobil nejprve vyvětrat, než do něj nasednete nebo zapnete klimatizaci, a to zejména v letních měsících. Jestliže tápete, proč, je tomu z důvodu ochrany vašeho zdraví. V automobilu se totiž během dne nashromáždí kolem 400 až 800 miligramů benzenu a při vyšších teplotách (nad 16 °C) dokonce mnohonásobně více. Uvolněné množství 2 000 – 4 000 miligramů překračuje přípustné zdravotní limity více než 40násobně.

Nejprve škodliviny vyvětrejte

Abyste si zbytečně nezadělávali na zdravotní problémy, předtím, než do svého automobilu nastoupíte, stáhněte okénka, otevřete dveře a vnitřní prostor důkladně vyvětrejte. Jen tak se zbavíte nahromaděných škodlivin včetně karcinogenního benzenu, který se uvolňuje z plastových částí vozu. Z jiných umělých látek, použitých lepidel a zpomalovačů hoření se do ovzduší uvolňují i další nebezpečné látky, jako je například toluen. Všechny škodliviny mají významný dopad na vaše zdraví – poškozují především ledviny, játra a kosti.

Máte-li ve voze malé děti, měli byste jeho bezpečnost zajistit i dalším způsobem, než jen větráním. V současné době jsou k dispozici speciální přípravky s nanočásticemi titanu a stříbra, které dokážou rozložit nebezpečné látky, bakterie i všudypřítomný zápach. Postřik, který vám do auta aplikují profesionálové v autoservisu působí až 2 roky a jeho funkčnost garantují například nemocnice, kde se po jeho použití snížil výskyt bakterií o celých 50 %.

S klimatizací několik minut počkejte

Stejně, jako byste měli z větrání před nástupem do vozu udělat pravidlo, myslete i na klimatizaci. Tu nezapínejte bezprostředně po nastartování – jenom byste vehnali veškeré nahromaděné škodliviny do prostoru kabiny. Místo toho několik minut počkejte. V ideálním případě mějte několik prvních minut po zapnutí klimatizace otevřená i okénka. Zabezpečíte tím rychlejší výměnu vzduchu, a tudíž i odfiltrování toxických a zdraví škodlivých látek.

Fotografie: Freepik

Jestliže klimatizaci používáte pravidelně, určitě nezapomeňte na periodické čištění a kontrolu hladiny chladicího média. V jejích útrobách se totiž v průběhu času množí škodlivé bakterie, plísně i choroboplodné zárodky, které mj. způsobují nepříjemný zápach. Výjimkou není ani rozvoj astmatu či alergií v důsledku jejich dlouhodobého vdechování. Ačkoliv se můžete pokusit o servisování klimatizace sami, nejjistější cestou, jak docílit čisté a zdraví nezávadného zařízení, je svěřit ji do rukou profesionálů.

Zdroj: Cars24