Muž vyzrál na společenské rozdíly mezi chudými a bohatými dětmi

V mnohých základních školách se mohou objevovat různé společenské rozdíly, co se týká finančního zabezpečení dětí. Některé zkrátka žijí v rodinách, které mají dostatek všeho a jiné zase více strádají a na nich samotných to může být rovněž patrné. Často oblékají obnošené šaty a používají předměty a pomůcky z druhé ruky. Jejich rodiče totiž nemají tolik peněz na to, aby jim poskytli moderní komfort.

Tyto rozdílnosti jsou patrné právě v dětském kolektivu. Tento příběh nastiňuje téma společenských rozdílů, které dokázaly umocnit snobské a chamtivé rodiny. Chudých dětí se zastal jeden nenápadný muž.

 

Spor o nový nábytek do třídy

V jakési základní škole probíhaly klasické třídní schůzky, na kterých rodiče řešili nejen prospěch svých dětí, ale i situaci ohledně staršího nábytku ve škole. Vyučující se shodli, že by bylo potřeba staré lavice a židle již vyměnit, ale bohužel škola na to neměla potřebné prostředky.

V této diskusi byly nejdominantnější matky bohatých žáků, které usilovaly o tom, aby se všechny rodiny na nový školní nábytek pro děti složily. Hlasování však nedopadlo dle očekávání, jelikož třída obnášela i rodiny chudší, které zkrátka na nemohli kvůli své tíživé situaci finančně přispět.

Nakonec tedy iniciativní matky z bohatších rodin rozhodly, že nový nábytek tedy dostanou jen ti žáci, kterým to rodiče zafinancují. Tím tedy značně diskriminovaly děti chudé, kterých ve třídě bylo zhruba sedm. Debaty se rovněž účastnil otec jednoho z dětí, který se za chudší postavil, avšak více situaci nekomentoval. Co udělal vzápětí bere dech.

Překvapení pro chudé děti

Po třídních schůzkách do třídy skutečně škola pořídila nové lavice a židle, avšak jen pro ty děti, které měly rodiče bohaté. Ve škole tak vznikla separace chudých, což nemělo dobrý výchovný účinek. Děti z nemajetných rodin se snadno staly terčem nemístných poznámek svých spolužáků.

Situace se ale změnila v momentu, kdy jednoho dne někdo začal do třídy stěhovat sedm nových velice moderních psacích stolů a komfortních židlí. Ty byly určené pouze pro děti chudé. Iniciativa bohatých matek se začala bouřit a chtěla zjistit, kdo za tímto krokem vlastně je. Bohulibý čin měl na svědomí právě onen nenápadný muž z třídních schůzek, který se postavil na stranu chudších rodin. Ve skutečnosti byl muž velmi úspěšným podnikatelem, který se rozhodl udělit chamtivým a sobeckým bohatýrům udělit lekci. Rozhodně neudělal chybu.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]