Skryté návyky inteligentních lidí. Pokud je vidíte ve svém okolí, držte se jich

Fotografie: Getty Images

Existuje řada různých studií, které se zabývají behaviorálními vzorci v typologii osobností a v různých demografických skupinách či s ohledem na úspěch nebo výšku IQ. U inteligentních lidí se podle takovýchto studií objevuje 10 návyků, kterým podřizují svá životní rozhodnutí. Zjistěte, zda se v nich také poznáváte.

Návyky inteligentních lidí

Tímto způsobem obvykle inteligentní lidé přistupují k řešení životních problémů a situací. Podívejte se, zda popis sedí také na vaše přístupy k rozhodování.

1.    Řešení problémů bez agrese

Přestože hněv je přirozenou reakcí na nepříjemné okolnosti, neměl by být prostředkem pro řešení konfliktů, ať už v soukromé nebo profesionální sféře.

Fotografie: Freepik

Inteligentní lidé obvykle přistupují v takových situacích k asertivnímu jednání, které napomáhá problémy zmírňovat a řešit konstruktivně a přínosně.

2.    Pocit sounáležitosti

Méně inteligentní lidé mají obvykle pocit, že jsou lepší než ostatní. To pro lidi s vyšším IQ neplatí, ti zpravidla uvažují nad hodnotou svého života a činů a mají neustále pocit, že by se měli zlepšovat. Proto také velmi rádi své znalosti a schopnosti sdílí s ostatními.

3.    Přiznání chyby

Inteligentní lidé obecně nemají problém rozpoznat a přiznat chybu, a to nejen svému okolí, ale hlavně sobě. Neúspěch či pochybení je pro ně signálem, že by měli v dané oblasti zapracovat.

Fotografie: Pixabay

4.    Empatie a emoční inteligence

Právě díky neustálému srovnávání a vyhodnocování vlastního vnitřního světa s tím vnějším pomáhá inteligentní lidem prohlubovat také schopnost vcítit se do jiné osoby. Takoví lidé nebývají přehnaně sobečtí a rádi naslouchají ostatním.

5.    Dlouholetá přátelství

Vzhledem k rozvinuté emoční inteligenci si inteligentní osoby budují dlouhodobé vztahy i navzdory překážkám, které ve vztazích nastávají. Přátelství s inteligentním člověkem obvykle vydrží celá léta, jelikož si so svého okruhu pečlivě vybírají osoby, s nimiž jsou ochotni sdílet své životní zkušenosti.

Fotografie: Freepik

6.    Chaos a nedbalost

Indikátorem pracoviště inteligentního člověka je organizovaný chaos. Ten je spojen především s kreativitou, kterou do svých činností vkládají. A většinou se také ve svém nepořádku velmi dobře vyznají.

7.    Vulgární výrazy

Jak ukazují některé statistiky, inteligentní lidé mají větší tendenci uvolňovat napětí pomocí vulgarit. Nikdy je však nepoužívají k oslovování jiných.

8.    Obrácený denní režim

Inteligentní osoby jsou převážně nočními sovami, tzn. že raději pracují v noci a ve dne spí. To je nejspíše dáno klidem a menší mírou rozptylujících faktorů během noci, a také skutečností, že se jim večer hůře usíná.

9.    Posouvání budíku

Právě převážné fungování v nočních hodinách pak způsobuje, že inteligentní lidé neradí vstávají. Proto mají tendence donekonečna posouvat budík.

10.    Lenost

Lidé s vyšším IQ se zpravidla věnují sportům pouze výjimečně, jelikož mají neustále dostatek práce se svými myšlenkami.