Muž našel vzácný poklad z 5. století, který bude vystaven v jednom z nejvýznamnějších muzeí

Fotografie: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Muž objevil pomocí detektoru kovu na norském ostrově Rennesøy devět zlatých přívěsků, které se podobaly mincím se vzácnými symboly koní, a k tomu několik dalších šperků. 

Tyto vzácné úkazy prozkoumal 51letý Erlend Bore ze Sola v Norsku. On sám však nikdy nevěřil, že se k takovému objevu někdy dostane, jelikož svůj první detektor kovu dostal výhradně k tomu, aby se nějakým způsobem zabavil. Nedávno se mu ale poštěstilo a objevil něco, o čemž si myslel, že je to hromada nějakých starobylých mincí. „Byl to nezapomenutelný zážitek a ještě záživnější byla chvíle, kdy jsem zjistil, o jaký objev se skutečně jedná,“ řekl Bore pro média.

Zisk se rozdělí mezi nálezce, stát a majitele pozemku

Samotný nález byl realizován na místě, které nálezci odsouhlasil majitel, jenž tento pozemek vlastnil. Tato informace je důležitá kvůli výši nálezného. Zákon o kulturním dědictví totiž stanovuje, že nálezci volného kulturního dědictví mohou obdržet nálezné, ale rozděluje se i s majitelem. Poměr výše peněz následně určí Národní archiv, což se prozatím v tomto případě nestalo.

Poklad s bohatou historií

Podle archeologa Håkona Reiersena pocházejí přívěsky z doby kolem roku 500, tedy z období stěhování národů ve Skandinávii. Někteří si je mohou plést s mincemi, ale ve skutečnosti nosí unikátní pojmenování „bracteaters“. Nesloužily ani tak k nákupu nebo prodeji zboží, ale byly to spíše dekorace pro bohatší společnost.

Mnohé z velkých brakteátových nálezů ze Skandinávie byly ukryty v zemi kolem poloviny 5. století. Pravděpodobně se jednalo o období krize, která byla součástí zhoršování klimatu a moru. „Mnoho opuštěných farem v Rogalandu z této doby může naznačovat, že krize zde zasáhla obzvláště tvrdě,“ dodal Reiersen.

Dvojice koupila starý dům k přestavbě. Našli zde tajné víko a v něm sérii pokladů nedozírné hodnoty

Nález hodlají přesunout do významného norského muzea

Na přívěscích obvykle bývá zobrazen germánský bůh Odin, léčící na nemocném koni svého syna. Na ostatních typech jste se ale mohli setkat i s jinými bohy, jako pro ně byl třeba Thor, Loki, Freya, Fenrir apod. V tomto případě je ale zjevné, že tento objevený poklad bude vystaven v jednom z nejvýznamnějších archeologických muzeí Norska.

Zdroj: Uis

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]