Psychologický test poruchy osobnosti: První zvíře, které uvidíte, o vás hodně vypovídá. Za koho se považujete?

Internet je plný zábavných hříček i prapodivných testů osobnosti. A kolikrát čím víc se na ně snažíte vyzrát, tím přesněji vás jednoduchá kresba odhadne.

Jde perfekcionista a dáváte si záležet na každém detailu? Nebo jste na tom zcela jinak? Tento jednoduchý obrázek vám rychle ukáže, co se ve vás doopravdy skrývá. Testy typu dnešního obrázku samozřejmě nenahradí plnohodnotný psychologický rozbor vaší osobnosti. I tak vám ale mohou nabídnout zajímavý vhled do vašeho uvažování o sobě samém. Případně vás nasměrují k dalšímu zkoumání a objevování. Což je vždycky jenom dobře.

Co napoví černé uši nebo malá šedá ouška?

Zadání je zcela jednoduché. Podívejte se na úvodní obrázek nahoře a řekněte, co na něm vidíte na první pohled. Je jasné, že další zkoumání odhalí i další vrstvy této kresby, jde nám ale o zcela první dojem. Je to kočka? Nebo myš? Jak je dobrým zvykem, splývají obě dohromady a jedna částečně tvoří tu druhou. Nesnažte se ale podvádět sama sebe tím, že se budete rozhodovat podle potřeby. Držte se opravdu toho, co zachytilo vaše oko jako první.

Pokud jste jako první spatřili kočku, nejste rozhodně perfekcionista. Maličkosti jsou pro vás něco, co se dá přehlédnout. Mnohem podstatnější je totiž ve vašem vnímání celkový výsledek. Lidé vašeho typu obvykle milují život ve všech ohledech a neustále hledají nové výzvy. Jde o snílky s velkou fantazií a dovedností dosáhnout v životě opravdu velkých úspěchů. Pokud dojde k jakémukoli selhání, je to pro vás obvykle jen motivace zkusit to znovu.

Smysl pro detail a nulová spontaneita

Jestli vaši pozornost jako první přitáhla myš, pak jste skuteční perfekcionisté. Věříte hlavně tomu, že ďábel je v detailech, jak se často říká. Jakékoli selhání může ovšem snadno způsobit, že přestanete věřit nejen ve svůj záměr, ale i v sebe samotné. Tedy ve své možnosti, schopnosti, dovednosti. Tíhnete k tomu mít všechno uspořádané a úkoly děláte postupně dle předem připraveného seznamu. Spontánně jednáte jen velmi zřídka.

Perfekcionisté jsou obecně velmi nároční na výkon a snaží se za každou cenu vyvarovat chyb. Protože to vyžadují od sebe i druhých, může to mít jak pozitivní, tak i negativní důsledky. Častá je však také neschopnost smířit se s odlišným přístupem dalších lidí, který ovšem také vede k dobrým výsledkům. Perfekcionisté totiž mnohdy lpí na dokonalosti, která je ovšem reálně nedosažitelná. Tento extrémní postoj váš tak většinou spíš drží zpátky.