Co se děje s tělem těsně po smrti, by měl vědět každý člověk. Bude se mu tak snáze odcházet z tohoto světa

Fotografie: Depositphotos

Otázky týkající se toho, co se děje v okamžicích po smrti, a zda po životě existuje něco dalšího, trápí naši společnost už odjakživa. jedná se také o vděčný námět mnoha filmů. Zjistěte, co se ale stane s lidským tělem v okamžiku smrtí a v minutách či hodinách bezprostředně po ní.

Okamžik smrti

Existuje mylná představa, že zástavou dýchání a srdečního tepu je možné konstatovat smrt. Existují ale i další kritéria, protože i po zástavě dechu náš mozek zvládne ještě 10 minut fungovat. Lékaři proto kromě kontroly dechu a srdečního tepu provádějí také zúžení zornic při vystavení náhlému světlu a reflexy.

Všechny tyto kritéria rozhodují o tom, zda budou lékaři pacienta resuscitovat, či nikoliv. Záchranáři také kontrolují tzv. 5 příznaků zjevné a nevratné smrti. Jedná se o dekapitaci, rozklad, posmrtnou lividitu, posmrtnou ztuhlost a spálení těla k nepoznání.

Fotografie: Pixabay

V případě dekapitace, kdy je hlava oddělena od těla už nelze pacienta resuscitovat. Rozklad také naznačuje, že je člověk po smrti již delší dobu. Lividita, neboli stav, kdy krev přestane proudit a převezme vládu gravitace. Na těle, například v případě smrti v posteli se tak vytvoří modré fleky třeba právě v oblasti zad. Jakmile je v těle spotřebována poslední troška energie, buňky ztuhnou, dokud je enzymy nezačnou rozkládat. Pokud je dále tělo spáleno k nepoznání, resuscitace již také kvůli nevratnému poškození tkání a dýchacích cest není možná.

Hodina po smrti

Bezprostředně po smrti dochází k celkovému uvolnění těla. Dojde nejen k uvolnění svalů a kloubů, poklesu víše a celkové ochablosti, ale také k uvolnění svěračů a samovolnému vyprázdnění močového měchýře a střev. Vlivem uvolnění kůže dojde k tomu, že například čelist, klíční kosti nebo pánev se stávají výraznější.

Tělesná teplota se sníží z běžných 37°C na teplotu pokojovou. Malé žilky také v prvních okamžicích po smrti vlivem gravitace ztrácejí krev, a proto je zesnulý bledý. Tomuto stavu se říká kadaverózní, neboli posmrtná bledost.

Fotografie: Depositphotos

2-12 hodin po smrti

Vlivem již dříve zmíněné posmrtné lividity se začnou na těle vytvářen modré či červené skvrny. K posmrtné ztuhlosti dochází zhruba po třech hodinách od smrti. Nejprve dojde ke ztuhnutí očních víček, krku a čelistí, později pak dalších částí těla. Posmrtná ztuhlost u dětí je menší než u dospělých. Důvodem je pravděpodobně menší obsah svalové hmoty v těle. Po zhruba 12 hodinách dojde k úplně svalové ztuhlosti. Poté je velmi těžké manipulovat s tělem.

Více než 12 hodin po smrti

Po dvanácti hodinách od smrti začíná docházet k rozkladu buněk a svalová tkáň se znovu uvolňuje. Na rychlost uvolnění a rozklad má vliv více faktorů, mezi které patří například teplota. To je důvodem, proč je tělo po smrti udržováno v chladu, aby si až do pohřbu udrželo co nejbližší podobu. I po dvanácti hodinách stále rostou nehty, ochlupení i vlasy. Zatímco svalová ztuhlost prochází od obličeje a krku dolů ke konečkům prstů, sekundární ochablost pak postupuje opačným směrem, tedy od konečků prstů k vršku těla.

Zdroj: VeryWellHealth, MedicalNewsToday

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]