Paraneoplastický syndrom je soubor jasných příznaků, které souvisí s rakovinným bujením v organismu

Fotografie: Shutterstock

Pokud vám pojem paraneoplastický syndrom nic neříká, záhy se vše podstatné dozvíte. V podstatě se jedná o komplex příznaků, které souvisí s rakovinným bujením v organismu. Podle druhu těchto projevů se dělí na neurologický, hematologický, nefrologický, endokrinní, nebo metabolický syndrom.

Také se u nemocného mohou objevit systémové změny, jako je náhlý až abnormální úbytek hmotnosti, či urputné svědění kůže. Vždy je dobré mít se při těchto symptomech na pozoru. Mohou značit i závažné onkologické onemocnění.

Jak se projevuje paraneoplastický kožní syndrom?

Co se týká kožních změn při nádorovém bujení, můžete vysledovat tyto projevy:

 • Tvorba bolestivých a erozivních lézí: ty se objevují v oblasti rtů, na dásních, jazyku, či u spojivky.
 • Na těle se objevují hnědé skvrny, zejména v kožních záhybech, na loktech a kolenech. Vyskytovat se však mohou i na rtech, či v ústech. To může značit počínající rakovinu žaludku a méně často rakovinu plic.
 • Patrný je i mohutný výsev seborrhoických bradavic a urputné svědění pokožky, což je nejčastěji přisuzováno adenokarcinomu žaludku, nebo rakovině prsu či plic.
 • Zbystřit byste měli i v případě, že kůže se začíná nepřirozeně odlupovat a tvoří se vám otoky. Společně s rudým zbarvením jazyka se jedná o poměrně typické příznaky rakoviny slinivky, ledvin či plic.
 • Nezvykle vyhlížející dlouhé a jemné ochlupení podobající se spíš vlasu (vyskytující se kdekoliv na těle) může rovněž značit rakovinu slinivky, plic, střeva, či akutní leukémii).
 • Na kůži se mohou tvořit během nádorového onemocnění i puchýřky, vřídky, léze a edémy.

Jak se projevuje paraneoplastický neurologický syndrom?

Mezi poměrně vzácné projevy paraneoplastického neurologického syndromu patří:

 • Svalová slabost, poruchy potence, ortostatická hypotenze, smyslové poruchy, sucho v ústech a poruchy pocení. To vše může naznačovat vznik malobuněčného karcinomu plic.
 • Fotosenzitivita, zhoršená zraková ostrost, omezení zorného pole a závratě mohou naznačovat rakovinu prsu, vaječníku, nebo malých buněk.

Jak se projevuje paraneoplastický hematologický syndrom?

Nyní si představme základní projevy hematologického paratumorového syndromu:

 • Tvorba spontánních hematomů, krvácení do trávicího traktu, žilní trombóza, gangréna, tachykardie, či edém mohou značit rozptýlené rakovinné bujení nebo leukémii.
 • Opakující se krvácení z nosu, modřiny, silné menstruační krvácení a dlouhodobé krvácení po operaci mohou naznačovat myelom, lymfom, nebo myeloidní fibrózu.
 • Bolestivost, citlivost a zarudnutí kůže mohou značit rakovinu slinivky.
Fotografie: Freepik

Jak vypadají projevy metabolické a endokrinní (např. u rakoviny plic)?

Při rozvoji rakoviny plic je možné zpozorovat i slabost, změnu zabarvení kůže, silný pocit hladu, zvracení, nevolnosti, tachykardie, třes rukou, úzkosti, nebo rozostřené vidění.