Snižte riziko smrtelných srdečních chorob a na varovné signály zareagujte včas. Zejména tyto vás upozorní, že vám hrozí akutní nebezpečí

Fotografie: Depositphotos

Nejrůznější srdeční onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí vůbec. Snižte riziko jejich rozvoje na minimum a sledujte varovné signály vašeho těla.

Nejrůznější kardiovaskulární onemocnění (tedy srdečně-cévní nemoci) jsou vůbec nejčastější příčinou úmrtí a předčasných úmrtí v Evropě (i v České republice). Každoročně na ně zemře v evropských zemích kolem 43 % mužů a 55 % žen. V případě předčasných úmrtí jsou srdeční onemocnění příčinou smrti u 30 % u mužů a 29 % u žen. Z toho důvodu je velmi důležité, abyste o své srdce náležitě pečovali a v případě výskytu varovných signálů okamžitě navštívili lékaře, říká doktorka Payal Kohli.

Nepodceňujte zdánlivě zanedbatelné varovné signály

Ne všechny příznaky, které naznačují srdeční onemocnění, jsou snadno rozpoznatelné. Některé můžete snadno zaměnit či přehlédnout. Asi nejvíce nečitelným příznakem je náhlá únava. Únavu můžete obecně pociťovat z fyzického i psychického vyčerpání, z nedostatku spánku, kvůli zvýšené míře stresu, apod. Je proto těžké ji spojit s možným srdečním problémem, konkrétně se srdečním selháním. Bohužel srdeční selhání nemá kromě náhlé únavy jiný příznak.

Fotografie: Freepik

Mezi další varovné signály se řadí velmi intenzivní pocit úzkosti a strachu, který předchází infarktu myokardu. Předzvěstí blížícího se infarktu je poté i náhlá a nevysvětlitelná celková slabost, nečekaně intenzivní studený pot či bolest, která vystřeluje do ramene, horních končetin, krku nebo dolní části zad.

Blížící se infarkt může značit i spánková apnoe a chrápání. Pokud pociťujete problémy se závratěmi, můžete trpět srdeční arytmií. Ta se projevuje mj. i zrychleným a nepravidelným tepem.

Fotografie: Freepik

Pravděpodobnost zvyšují přidružené rizikové faktory

Varovné příznaky, které byste rovněž neměli podceňovat, jsou náhlá dušnost, oteklé nohy a chodila (při selhávání srdce se v lidském těle hromadí tekutina, což může způsobit otoky) nebo migrény.

V případě, že dojde ke kumulaci varovných signálů, nebo jejich souběhu s některým z rizikových faktorů, je vždy bezpečnější bezprostředně vyhledat lékařskou pomoc.

Fotografie: Freepik

Mezi rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost rozvoje srdečního onemocnění, patří: vyšší věk, ženské pohlaví, obezita, kouření, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu či cukrovka (odborně diabetes melltius).

Pokud tedy pocítíte některý z varovných signálů a zároveň víte, že je pro vás aktuální minimálně jeden rizikový faktor, navštivte lékaře. Chcete-li se informovat o svém osobním kardiovaskulárním riziku, můžete využít tzv. metodu SCORE, jejíž výsledky jsou zaneseny v tabulce.

Zdroj: Healthline

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]