Vědci objevili další příznak, který může signalizovat přítomnost onemocnění Covid-19

Fotografie: Freepik

Nejběžnějšími projevy nemoci covid-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2 jsou suchý dráždivý kašel, dušnost a horečka. Vědci ze Španělska však zjistili další příznak! Nákazu může provázet i stav zvaný delirium, který je spíš typický pro závislé na alkoholu, kteří se snaží odvykat. Projevuje se zmatečným chováním a může být doprovázený u nemoci covid-19 právě horečkou.

Delirium jako neurokognitivní porucha

Již zmíněné delirium se dle odborníků řadí mezi neurokognitivní poruchy. To znamená, že ovlivňují celkově vnímání reality, poznávací funkce i mozek obecně. Rozpoznatelný byl tento projev u nakažených koronavirem zejména v rané fázi nemoci.

Zbystřit byste tedy měli v případě, že si budete připadat jako „v bublině“, někdo tento stav označuje jako „mimo realitu“. Zpravidla je dle španělských vědců doprovázen i vyšší tělesnou teplotou.

Fotografie: Shutterstock

Jak ovlivňuje virus SARS-CoV-2 mozek nemocného?

Primárně nákaza koronavirem postihuje dýchací systém člověka. Byly však prokázané i případy, kdy došlo k poškození nervové soustavy a mozku. V tomto důsledku mohou nakažení pociťovat bolesti hlavy. Někdy se objevují i psychotické stavy a zmatečnost (zejména u starších osob).

Vědečtí pracovníci ze Španělska také zkoumali, co vede k těmto neurologickým potížím. Přišli na to, že příčiny se mohou skrývat buď v hypoxii (nedostatku okysličování mozku), nebo v zánětu mozkové tkáně, který vyvolají cytokiny (buňky imunitního systému).

Fotografie: Shutterstock

Co pociťují pacienti, pokud prožívají delirium?

U nemocných, kteří prožívají během nákazy i delirium můžete zpozorovat tyto projevy:

  • Jsou celkově neteční, bez jakékoliv reakce na vnější podněty. Nevnímají okolní prostředí realisticky. Jsou od skutečného života jaksi „odtrženi“.
  • Mají potíže s koncentrací, pamětí a slovním vyjadřováním. Vyskytnout se mohou i problémy s psaním a čtením.
  • Dostavují se změny chování, které jsou provázené zmateností, halucinacemi, úzkostí. Daný jedinec je zpravidla tichý, uzavřený, ale evidentně rozrušený. U starších lidí v důchodovém věku je možné zaznamenat i pláč, vzdechy a podobně.
  • Nemocný je někdy také podrážděný, zlostný, nebo euforický. Emoce se mohou výrazně střídat a být extrémní. Vysledovat lze tedy i nepřiměřené výkyvy nálad.

Vědci z Anglie tvrdí, že tyto projevy je možné zpozorovat především u lidí nad 65 let, kteří jsou v horším fyzickém i duševním stavu. Důležité je být vůči těmto osobám trpělivý a laskavý.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]