V autobuse viděl chlapce plakat, bez váhání se rozhodl okamžitě pomoci

Fotografie: Freepik

Děti se po dlouhých měsících opět vrátily do školních lavic. Pro řadu z nich bývá první školní den po prázdninách velmi stresující a přichází pláč nebo vztekání. O to více to platí tehdy, když se se svými kamarády a učiteli neviděly téměř půl roku. Pro obavy a nejistotu dětí je třeba mít v tomto směru pochopení a vycházet jim co možná nejvíce vstříc, aby si vůči škole nevytvořily zbytečnou averzi.

Koneckonců, školní docházce se nelze vyhnout. Většinou roli utěšovatelů a podporovatelů plní rodiče, ale nikdo neříká, že nemůže zasáhnout ani úplně cizí osoba – třeba jako v případě tohoto chlapce.

První den není nikdy lehký

Na svůj první školní den si dobře pamatoval i řidič autobusu Tom O’Brien, který první školní den vezl domů ze školy několik žáků. Hned se zajímal, jak se jim první den dařilo, co zažili a jak se těší na další výuku. Hovor probíhal v příjemné atmosféře, když v tom si řidič všiml malého chlapce, který vzadu na sedačce usedavě plakal. Ihned zastavil a šel se zeptat, co se stalo.

Vzlykající jedenáctiletý chlapec řekl, že asi nastoupil do špatného autobusu, že cestu nepoznává a neví, jak se dostat domů. Tom měl ihned pochopení pro rozrušení, které chlapec zažíval, a nepochyboval, že jeho omyl pramení i ze stresu, který s sebou první den ve škole přináší.

Fotografie: Freepik

Bezpečná cesta domů

Malého chlapce tedy citlivě utěšil a ujistil jej, že vše bude v pořádku. Hned na další zastávce s chlapcem vystoupil a přivolal mu taxi, které také zaplatil a chlapce bezpečně poslal na jeho adresu.

Tento chlapec se jmenoval Alex Furlong a ihned po návratu domů celý příběh vypověděl své matce, která následně řidiče Toma našla a kontaktovala, aby mu poděkovala za jeho citlivý přístup a pomoc.

Fotografie: Freepik

Pomoc v pravou chvíli

Řidič Tom řekl, že si sám dobře pamatuje, jaké to bylo, když musel každý den do školy za spolužáky, kteří ne vždy byli přívětiví a přátelští. Zažil také šikanu a později byl mnohokrát svědkem toho, jak to menší děti měly těžké a s jakými starostmi se musely potýkat. Proto ho smutný Alex ihned upoutal a udělal vše proto, aby se chlapec dostal v pořádku domů.

Zároveň apeluje na rodiče, aby nebrali obavy svých dětí na lehkou váhu a snažili se je během návratu do školy podpořit. V případě jakýchkoliv pochybností, zda dítě není obětí šikany, je třeba situaci ihned řešit s učitelem a vedením školy.

Fotografie: Freepik

Úvodní Fotografie: Freepik