Známky toho, že váš milovaný zesnulý je stále ve vaší blízkosti a vy o tom nevíte

Fotografie: Depositphotos

Ztráta milovaného člověka je vždy bolestivá. Není proto divu, že jsou někteří přesvědčeni o tom, že je duch jejich bližního stále v jejich blízkosti. Existuje pro to řada znamení.

Ztrátu svého bližního si prožila již celá řada lidí, někteří dokonce vícekrát. Na některá úmrtí můžete být dopředu připravení, na jiná se nijak připravit nelze. Pokud váš partner zahyne při dopravní nehodě, vaši partnerku přepadne a usmrtí lupič, nebo se stane jiné podobné neštěstí, jedná se o situaci, která přišla tzv. jako blesk z čistého nebe. Řadě lidí poté dělá problémy se se ztrátou vypořádat. Ovšem někteří zesnulí s vámi komunikují i po své smrti – zjistěte, jak to můžete poznat.

Skrze sny k vám promlouvají duše zesnulých

Pravděpodobně nejčastějším způsobem, který duše zesnulých volí k tomu, aby s vámi komunikovaly, je prostřednictvím snů. Ve stavu snění jsou lidé totiž obecně otevřenější a snáze se propojí s okolím.

Pokud jste tedy krátce po smrti svého milovaného zažili velmi realistické sny, z nichž si pamatujete detaily i po několika dnech či měsících, může se jednat o zmiňovanou komunikaci. V těchto snech jsou pak zesnulí často spokojení, zdraví a šťastní – to má za cíl pozůstalého uklidnit a utěšit.

Fotografie: FreepikVětšina duší s vámi komunikuje čistě proto, aby se s vámi rozloučila či vám pomohla jejich ztrátu překlenout. V ojedinělých případech po vás nicméně mohou chtít předání určité zprávy či jen upoutání vaší pozornosti například kvůli nějaké hrozbě, před kterou vás chtějí varovat. Takové duše k vám přicházejí, neboť se domnívají, že své záležitosti na pozemském světě nedokončily a mohou chtít vaši pomoc.

Problematiku zkoumá i řada odborníků

Vzhledem k četnosti výskytu této formy komunikace a její značné atraktivitě přistupuje k tématu i řada odborníků. Ti se snaží pomocí různých experimentů tuto komunikaci potvrdit či vyvrátit. Ovšem výzkum tohoto fenoménu stojí teprve na začátku, proto ještě nejsou dostupné žádné relevantní závěry.

Fotografie: Freepik

Velkým problémem bývají sny, kde figurují vaši zesnulí bližní, avšak nejedná se o zmiňovanou komunikaci s jejich dušemi. Řada lidí bohužel nedokáže tyto sny odlišit.

Fotografie: Pixabay

Kromě duší zesnulých příbuzných, přátel a dalších blízkých osob se ve snech často objevují i zvířecí mazlíčci či duchovní průvodci a andělé. I ti prý využívají sny ke komunikaci s vámi, přičemž ty pak mají pozitivní dopad na vaši psychiku a jednání.

Často se v nich totiž demonstruje láska a mír. Je to proto, že duše nejsou nepřátelské, vždy za vámi přichází proto, aby vás uklidnily. Komunikace pak může probíhat jakýmkoliv způsobem, protože přirozené bariéry, které jim i vám brání v komunikaci během bdění, ve spánku neexistují.

Zdroj: LoveToKnow