Tomuto se při sběru hub na 100 % vyhněte, jinak vás výlet do lesa přijde draho

Fotografie: MOs810 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Po deštivém období vyráží spousta vášnivých houbařů do lesa. Někteří z nich si ovšem neuvědomují, že během svého houbaření mohou svým jednáním lesu významně škodit.

Hodně lidí podniká výlety do lesů za různými účely. Někteří si jdou jen užít čerstvého vzduchu a klidu pro jejich relaxaci, jiní jsou naopak vášnivými sběrateli hub. Houbaři tráví častokrát v lese celé hodiny, než se ho rozhodnou opustit se svými nálezy. Častokrát však při výletech za svou zálibou tito lidé ignorují určitá pravidla, čímž následně lesům způsobují značné škody, o kterých netuší.

Autem do lesa nejezděte

Spousta lidí se rozhodne za houbami vyrazit i někam dál než jen v místě svého bydliště. Pro tento přesun si často zvolí svůj osobní automobil. V takovém případě si však dejte pozor, kde svůj dopravní prostředek necháte. Lesní cesty slouží hlavně pro lesníky, nebo například záchranná vozidla. Jejich blokací byste jim mohli způsobit značné komplikace v případě, že budou nutně potřeba. Tyto trasy by měly být vyznačené, takže když na nich budete stát, můžete také dostat pokutu.

Neodhazujte odpadky

V žádném případě při vašich procházkách po lese neodhazujte žádné odpadky. Plastový, skleněný či jakýkoliv jiný odpad znečisťuje lesní prostory, ale také může být velmi nebezpečný pro zvířata. Jelikož to neznají, mohou to zkusit pozřít a na následky udušení zahynout. V některých obalech zase naopak mohou zvířata uvíznout, čímž jim naděláte spoustu starostí či zranění. Veškerý odpad si proto z lesa vždy odneste a vyhoďte ho na určeném místě.

Nesnažte se poškozovat přírodu

Někteří lidé dokážou být někdy k přírodě velmi bezcitní. Když naleznou například nějakou houbu, která po průzkumu není jedlá, tak do ní kopnou a ona se rozpadne. Toto jednání pak aplikují na více místech v lese, kdy například ničí stromy a další přírodní  úkazy. Poučte o tomto jednání i své děti, pokud s vámi na vaše výlety vyráží také. Tímto chováním můžete také plašit zvířata, která v lese žijí.

Při sběru hub v roce 2023 musíte postupovat jedině takto: Češi mají ve zvyku tuto fatální chybu

Respektujte veškeré zákazy

V rámci vašich návštěv do přírody byste neměli ignorovat ani různé cedulky či nařízení. Na některá místa je zakázáno vstupovat. Týká se to hlavně vojenských prostorů, národních parků a dalších míst. Pokud vás zde někdo přistihne, můžete z toho mít veliký problém. Existuje totiž spousta důvodů, proč na tato místa mohou vstupovat pouze pověřené osoby. Je proto na místě tato nařízení respektovat.

Zdroj: Webniusy

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]