Rozpoznat první příznaky mrtvice a zachránit tak život dokáže i laik

Cévní mozková příhoda, lidově mrtvice je akutní stav způsobený zneprůchodněním cévy v mozku. Příčiny jsou dvojího typu. Buď ischemie, kdy céva je ucpána a do ostatních částí mozku se nedostává dostatek kyslíku, nebo hemoragie, což je krvácení z prasklé mozkové cévy. Oba typy vyžadují včasný zásah lékaře.

Odborníci dokonce tvrdí, že první pomoc poskytnutá do tří hodin od propuknutí mrtvice značně snižuje případné její následky a zvyšuje se výrazně i šance na přežití. Naučte se správně mrtvici rozeznat, můžete zachránit nejen svůj život, ale i těch ostatních.

Metody, jak zjistit příznaky mozkové příhody

Mezi důležité prvky, jak zjistit příznaky cévní mozkové příhody můžeme zařadit tyto:

  • Pobídněte dotyčného, ať se usměje: povislý koutek na jedné straně značí, že se jedná o mrtvici
  • Řekněte nemocnému krátkou větu, kterou má zopakovat: jestliže má problém komunikovat souvisle, je to problém a může se jednat o cévní mozkovou příhodu
  • Požádejte dotyčného, aby předpažil: padá mu snad jedna paže a nedokáže ji udržet ve vzduchu? Pak je to patrně spojené s mrtvicí

Mezi další příznaky cévní mozkové příhody také patří: vrávoravá chůze, náhlá a silná bolest hlavy, závratě a nevolnosti, ztráta rovnováhy, dvojité vidění.

Přivolejte včas lékařskou pomoc

I když máte jen pouhé podezření na cévní mozkovou příhodu, volejte ihned záchrannou službu. Včasné poskytnutí pomoci je zásadní. Jde takřka o minuty. U nemocného bedlivě sledujte fyziologické funkce. Umístěte ho do stabilizované polohy, zajistěte mu klid, přikryjte ho nějakou dekou a ústa také můžete potírat hadříkem, namočeným ve vodě.

Nikdy nedávejte postiženému člověku s mrtvicí napít přímo. Mohl by se začít dusit, nebo aspirovat. Pokud by upadl do bezvědomí a nedýchal, musíte zahájit resuscitaci. Do příjezdu záchranné služby se od nemocného s cévní mozkovou příhodou nevzdalujte a snažte se jej uklidnit.

Fotografie: Freepik

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]