Migréna je chronickým onemocněním. Spouštěcí faktory jsou u každého jedince odlišné

Fotografie: Canva Photos

Migréna rozhodně není nic příjemného a potkat může kohokoli z nás, kdykoli si jen usmyslí. Co se v lidském těle děje, když začne migrény? Zbavit se jí je někdy velmi složité a často ani nevíme, proč nás trápí.

Migréna je jedním z problémů tohoto století. Mnoho lidí si stěžuje na migrény, které jim ztěžují život. Závratě a silné bolesti hlavy se v lidském těle obvykle objeví náhle, ale příznaky, které tyto bolesti obvykle doprovázejí, mohou obvykle vysvětlit, proč tímto problémem trpíte. Co se děje v našem těle během migrény? Podívejme se na odpověď.

Fotografie: Freepik

Co je migréna?

Migréna je neurologické onemocnění charakterizované opakovanými záchvaty, které se projevují bolestmi hlavy. Migrénu může způsobit hned několik věcí, od faktorů prostředí až po genetickou predispozici. Než půjdeme dále, je nutné rozlišit dva typy migrén, a to akutní a chronické. Je mezi nimi velký rozdíl a jejich léčba je také velmi rozdílná. Nejdůležitější je rozpoznat, o jaký typ migrény se jedná a co je jeho hlavním spouštěčem.

Americký časopis EveryDayHealth zdůrazňuje, že nejčastější je akutní migréna. Obvykle způsobují středně silné až silné bolesti hlavy, které trvají mezi 4 a 72 hodinami, pokud nejsou podány léky. Obvykle ji doprovází nevolnosti nebo zvracení, přecitlivělost na hluk nebo světlo. Migrény mohou být také trvalé. Typicky je doprovází poruchy zrakové, smyslové nebo jazykové. Poruchy vidění provádějí 90 % případů této migrény. Diagnózu obou typů lze ovšem stanovit až po několika záchvatech bolesti hlavy.

Fotografie: Freepik

Co se děje během migrény?

Dodnes neznáme všechny mechanismy, které vstupují do hry během migrény. Příčina je jednoduchá. Migrény je výsledkem řady vaskulárních a biochemických příhod, takže sledování jejího původu je hodně složitý proces. Když psychologické, hormonální nebo vnější faktory stimulují sekreci serotoninu, tepny v mozkových blanách se začnou rozšiřovat. Průtok krve se proto začíná zvyšovat a tím se zvyšuje počet zánětlivých a bolest způsobujících látek. Stejné látky stimulují jeden ze dvou trigeminálních nervů, které zase udržují nebo dokonce zhoršují vazodilataci meningeálních tepen.

Co můžete dělat, když už vás migréna zasáhne? Utrpení z chronických migrén může být skutečným utrpením a je třeba podniknout kroky k úlevě od bolesti. Pokud máte k dispozici některé z přírodních řešení, včetně slavného citronového léku, který zmírňuje migrénu, můžete je využít. Měli byste se ovšem vždy poradit s lékařem, aby mohl přesně stanovit příčinu vašich bolestí a nabídnout vám lékařské ošetření a doporučení pro léčbu.

Fotografie: Freepik

Jak můžete zabránit migréně?

Stejně jako u jiných nemocí je prevence lepší než samotná léčba. Migrény nejsou žádnou výjimkou z tohoto pravidla. K tomu je důležité určit, co migrénu způsobuje. Doporučuje se vést si deník, kam si budete zapisovat vše, co se stalo před počátkem migrény. Tímto způsobem můžete vypozorovat, co je pro vás spouštěčem a podle toho postupovat během prevence.

Zdroj: EveryDayHealth