Koronavirus může ovlivňovat i jeden z nejdůležitějších orgánů v těle. Nepodceňujte důsledky, varují vědci

Fotografie: Freepik

Rostoucí počet vědeckých údajů naznačuje, že nákaza koronavirem není pro náš mozek zcela bez následků. Kromě významného poškození dýchacích cest, které může infekce SARS-CoV-2 způsobit, byly u pacientů velmi často hlášeny také neurologické příznaky, od bolesti hlavy po ztrátu čichu nebo vážnější ztráty vědomí či mrtvici.

Nedávná studie provedená vědci z National Institutes of Health (USA) naznačuje možnost poškození a zánětu cév po vyšetření vzorků mozkové tkáně pacientů, kteří zemřeli krátce po onemocnění.

Jak působí virus SARS-CoV-2 na mozek nakažených pacientů?

K prokázání schopnosti viru infikovat mozkové buňky použil tým vědců z Yale University (USA) tři různé přístupy ke studiu infekce v mozku: 3D kultury mozkových buněk, myší model infekce SARS-CoV-2 a mozkovou tkáň od zemřelých pacientů s Covid-19.

Výsledky v 3D kulturách mozkových buněk prokázaly schopnost SARS-CoV-2 vstupovat do neuronů a používat jejich komponenty k množení. To pak způsobí metabolické změny v infikovaných buňkách, aniž by byly zničeny.

Fotografie: Pixabay

Kromě toho jsou buňky sousedící s infikovanými neurony zbaveny kyslíku a nakonec zemřou. Pokud jde o mozek pacientů, kteří zemřeli na Covid-19, byl virus nalezen v kortikálních neuronech, stejně jako bylo prokázáno patologické poškození spojené s infekcí, jako jsou ischemické cévní mozkové příhody, smrt mozkové tkáně v důsledku nedostatečného přísunu krve a kyslíku do mozku.

Přes veškerou snahu vědců a lékařů zůstává mnoho věcí týkajících se koronaviru neobjasněných

Jak virus vstupuje do neuronů, je další otázka. Předchozí data ukázala, že virus používá protein ACE2, který se nachází na povrchu buněk, a to zejména v plicích, což vysvětluje, proč koronavirus konkrétněji napadá tento orgán.

Nakonec analýza odhalila, že infikované oblasti mozku u studovaných myší vykazovaly významnou remodelaci mozkové vaskulární sítě. Vědci se proto domnívají, že by mohla existovat souvislost mezi penetrací viru do neuronů pozorovanou v kulturách mozkových buněk a v mozkové tkáni po smrti a hypoxií a ischemickými záchvaty pozorovanými v mozcích pacientů. Tyto výsledky potvrzují mozkový tropismus SARS-CoV-2 a jeho schopnost infikovat neurony.

Fotografie: Freepik

Neurologické příznaky pozorované u Covid-19 mohou být důsledkem tohoto přímého útoku na centrální nervový systém. Stále jsou však zapotřebí studie, které by identifikovaly cestu viru do mozku a potvrdily souvislost mezi buněčnými změnami pozorovanými v neuronech a hlášenými neurologickými příznaky.